Zlecenie 7496797 - Opracownanie układu jezdnego kół do Ratraków...

   
Zamówienie 7496797 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-22
przedmiot zlecenia
Opracownanie układu jezdnego kół do Ratraków pracujących na terenach podmokłych opartych na technologii produkcji materiał
w lekkich o dużej wytrzymałości

Przedmiotem zapytania będzie przeprowadzenie usług badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania układu jezdnego do ratraków śnieżnych stosowanych również jako ciągnik do upraw rolnych, prac melioracyjnych na terenach podmokłych opartych na technologii produkcji materiałów lekkich o dużej wytrzymałości na zginanie, skręcanie, ścieranie i obciążenia dynamiczne zmienne.
Celem projektu jest obniżenie nacisku jednostkowego na powierzchnię po której porusza się maszyna i opracowanie koła. Opracowanie i zbudowanie prototypu kół umożliwi montaż ich do ratraków bez żadnych ingerencji w konstrukcję maszyny. Skutkiem zastosowania uzyskanego rozwiązania ma być obniżenie masy całkowitej maszyny gotowej do pracy i zmiana kształtu i masy koła ,co spowoduje ograniczenie zużycia paliwa napędowego maszyny i tym samym zmniejszenie emisji spalin. Następnie zmniejszy oddziaływanie na powierzchnie podmokłych terenów przy wykonywaniu zabiegów ochronnych na terenach Parków Narodowych, gdzie nacisk jednostkowy jest bardzo ważnym parametrem ponieważ,obecnie dostępne na rynku koła mają dużą masę.
Od oferenta oczekuje się zaproponowania rozwiązań pozwalających uzyskać zakładany stopień zmniejszenia nacisku jednostkowego maszyny przez zmniejszenie masy koła na powierzchnię terenu po którym się porusza.
Oczekiwany poziom zmniejszenia masy koła do 25kg, powierzchnia pracy koła amortyzująca niepneumatyczna Cel zamówienia Celem zamówienia jest wykonanie usługi BR w ramach planowanej realizacji projektu pt. Opracowanie kół do układu jezdnego gąsienicowego do ratraków pracujących na terenach podmokłych opartych na technologii materiałów lekkich o dużej wytrzymałości,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw pod działenie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Przedmiot zamówienia ZAKRES PRAC:
Zadanie 1.
Planowany czas realizacji : 3 miesiące
-Zakres planowanych działań:
Przeprowadzenie badań wytrzymałościowych dwóch modeli kół stosowanych obecnie w maszynach gąsienicowych i określenie w nich parametrów wytrzymałości obciążenia dynamiczne zmienne, zginanie, ściskanie i określić punkt zmęczenia materiału.
Zadanie2.
Planowany czas realizacji : 2 miesiące
-Zakres planowanych działań:
Zaprojektowanie prototypu koła prowadzącego gąsienicę wraz z dyskusją analityczną zastosowania najkorzystniejszego materiału do budowy koła prototypu .
Punktem wyjściowym będzie przeprowadzona w poprzednim zadaniu analiza potrzeb.
Zadanie 3. Budowa i badanie prototypu
Planowany czas realizacji : 4 miesiące
-Zakres planowanych działań:
W ramach tego etapu zostanie przebadany prototyp koła prowadzącego gąsienicę dla pojedynczej maszyny na gąsienicach. Typ maszyny zostanie wybrany na podstawie danych zgromadzonych w trakcie realizacji zadania nr. 1
Przeprowadzone zostaną testy podstawowej funkcjonalności prototypu. Przeprowadzona zostanie analiza wad i zalet układu jezdnego kół.
Zadanie 4. Badanie funkcjonowania prototypów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych
Planowany czas na realizację : 4 miesiące
Zakres planowanych działań:
- Badanie jakości pracy koła na terenach podmokłych np. łąki
- Badanie kół pod względem elastyczności powierzchni pracującej z gąsienicą
- Sprawdzenie zmniejszenia zużycia paliwa napędzanej maszyny na podobnym terenie na kołach prototypowych i standardowych
- Optymalizacja parametrów prototypu o ile analiza z wykonana w ramach zadania 3 wykaże zasadność jej stosowania
- Określenie parametrów wytrzymałościowych odnoszących się do zmniejszonej masy układu jezdnego kół
Zadanie5. Zbudowanie modelu obsługi po sprzedażowej ( technicznego, logistycznego i finansowego)
Planowany czas realizacji : 2 miesiące
- Zakres planowanych działań
1. Opracowanie modelu technicznej obsługi po sprzedażowej urządzenia (rodzaje i sposoby prowadzenia napraw mechanicznych, kół układu jezdnego maszyn gąsienicowych, częstotliwość oględzin wizualnych kół oraz określenie potrzebnych do tego zasobów
2. Zaproponowanie rozwiązań logistycznych dla problemu odbierania zgłoszeń o awariach, konieczności wymiany , regeneracji itp.
3. Zaproponowanie modelu finansowania obsługi po sprzedażowej
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się