Przetarg 7595572 - Opracowanie strategii i realizacja kampanii...

   
Analizuj Zamówienie 7595572 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-17
przedmiot ogłoszenia
Opracowanie strategii i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej problemu marnotrawstwa żywności
Numer referen
cyjny: PZ.220.31.2020.JĆ

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strategii i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej problemu marnotrawstwa żywności (dalej: Kampania) w ramach zadań przewidzianych
w projekcie PROM, tj. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”, realizowanego w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej zwany Projektem).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, zwany dalej OPZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540135159-N-2020 z dnia: 2020-07-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-28, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-03, godzina: 12:00,
branża Usługi reklamowe
podbranża akcje promocyjne
kody CPV 79341400, 79342200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się