Przetarg 7503967 - Opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7503967 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-27
przedmiot ogłoszenia
Opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych do 6 kursów umiejętności zawodowych oraz 9 nowocze
snych pakietów edukacyjnych do kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
Numer referencyjny: 26- 2/I/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych do 6 kursów umiejętności zawodowych oraz nowoczesnych pakietów edukacyjnych do 9 kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie piętnastu niżej określonych części zamówienia (części od 1 do 6 dotyczą Kursów Umiejętności Zawodowych, a od 7 do 15 Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych), 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, 4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, 5. Oferta musi obejmować wykonanie całości usługi opisanej w SIWZ w zakresie części, na którą składana jest oferta. 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t. z późn. zm.)

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: MEC.03 Rysunek Techniczny (Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310) lub BUD.08.1 Rysunek techniczny budowlany (Monter konstrukcji budowlanych 711102)
1. Opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Część nr: 2 Nazwa: Monter instalacji fotowoltaicznych
1. Opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Część nr: 3 Nazwa: MOD.03 Podstawy projektowania i konstrukcji odzieży (753105 Krawiec)
1. Opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Część nr: 4 Nazwa: DRM.04 Rysunek techniczny w branży drzewno-meblarskiej (Stolarz 752205) (grafika i wizualizacja projektu)
1. Opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Część nr: 5 Nazwa: BUD.10. Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych (Stolarz 752205 Ślusarz)
1. Opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Część nr: 6 Nazwa: ELM.01. Podstawy automatyki (Technik automatyk 311909) (Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407 – TKO.02.3)
1. Opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Część nr: 7 Nazwa: BUD.10.10 - Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej (Monter stolarki budowlanej 712906)
1. Opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Część nr: 8 Nazwa: INF.04. - Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
1. Opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Część nr: 9 Nazwa: SPO.01 - Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (Asystent osoby niepełnosprawnej 341201)
1. Opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Część nr: 10 Nazwa: MEC. 09 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (Technik mechanik - operator obrabiarek skrawających 311504)
1. Opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Część nr: 11 Nazwa: MOT.01. - Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych (Blacharz samochodowy 721306)
1. Opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Część nr: 12 Nazwa: SPO.02- Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie starszej (Opiekun osoby starszej 341202)
1. Opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Część nr: 13 Nazwa: BPO.03 - Wykonywanie działań ratowniczych (Technik pożarnictwa 311919)
1. Opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Część nr: 14 Nazwa: OGR.03 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu. (Technik architektury krajobrazu 314202)
1. Opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Część nr: 15 Nazwa: ELM.01. - Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej (Technik automatyk 311909)
1. Opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża edukacja, szkolenia zawodowe
kody CPV 80000000, 80210000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się