Zlecenie 7215854 - Opracowanie protokołów wynikowych z systemu analizy ruchu...

   
Zamówienie 7215854 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-07
przedmiot zlecenia
Opracowanie protokołów wynikowych z systemu analizy ruchu z wykorzystaniem systemu BTS Smart-DX i danych pobranych od 50 osób c
horych na chorobę Parkinsona

I. Opracowanie raportu wynikowego dla systemu BTS Smart-DX:
1. Opracowanie (nie rejestracja) wyników danych kinematycznych dla modelu fazowego zadania ruchowego TUG
2. Opracowanie szablonu raportu wynikowego na podstawie zarejestrowanych danych.
3. Eksport danych w oprogramowaniu BTS Analyzer w postaci macierzy danych wyjściowych w formacie wskazanym przez Zamawiającego dla każdej zarejestrowanej osoby badanej i każdej próby pomiarowej.
II. Opracowanie algorytmów komputerowych oceny danych pomiarowych:
1. Opracowanie algorytmu do wyliczenia Wskaźnika jakości ruchu (WJR) na podstawie danych kinematycznych całego testu TUG.
2. Opracowanie algorytmu wyliczenia wskaźników jakości chodu: Gait Deviation Index (GDI), Gait Profile Score (GPS) wraz z Movement Analysis Profile (MAP) dla fazy chodu testu TUG.
3. Opracowanie algorytmów analizy szeregów czasowych: Symmetry Function (SF), Statistical Parametric Mapping (SPM) oraz synergii próbkowej (Sample Synergy) dla porównania sygnałów czasowych analizowanych przebiegów ruchu w stawach osób badanych.
III. Wykonanie testów statystycznych i raportu z badań.
1. Wykonanie testów statystycznych: (1) statystyki opisowej dla zarejestrowanych zmiennych oraz opracowanych indeksów jakości ruchu (WJR, GDI, GPS, MAP);
2. Wykonanie statystycznych testów zgodności lub różnic pomiędzy pomiarem wstępnym dla osób badanych a danymi pochodzącymi z programu virtual-TUG programu MedwalkVR.
3. Wykonanie statystycznych testów zgodności lub różnic pomiędzy pomiarem wstępnym i końcowym (po interwencji programu MedwalkVR)
4. Przygotowanie raportu z badań.
Badania muszą być przeprowadzone na zgodność z normą EN 12101-2 przez notyfikowaną jednostkę prowadzącą badania zgodnie z kryteriami akredytacji określonymi w STN EN ISO / IEC 17025 i STN EN ISO / IEC 17065. Cel zamówienia Celem zamówienia jest przeprowadzenie obliczeń komputerowych na podstawie otrzymanych od Zamawiającego zarejestrowanych danych pomiarowych przy wykorzystaniu systemu analizy ruchu BTS Analyzer, Matlab lub Labview a także przeprowadzenie niezbędnych obliczeń statystycznych w celu walidacji wyników rejestracji pomiędzy dwoma okresami badawczymi: przed i po interwencji programu MedwalkVR. Obliczenia komputerowe dotyczyć mają opracowania wyników danych pomiarowych pod kątem raportu systemu BTS, eksportu danych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, a także przeprowadzenie zaawansowanej analizy statystycznej Przedmiot zamówienia Zamawiający poszukuje wykonawcy badań naukowych w celu opracowania protokołów wynikowych systemu analizy ruchu oraz przeprowadzenia obliczeń naukowych w tym statystycznych. Zamawiający przewiduje przebadanie 50 osób z chorobą Parkinsona za pomocą systemu analizy ruchu BTS Smart-DX polegające na monitoringu zadania ruchowego w teście Timed-Up-and-Go (TUG). Rejestrowane będą zmienne kinematyczne: czasowo-przestrzenne oraz zakresy ruchu (ROM). Badanie i zadanie ruchowe dla każdej osoby będzie powtarzane 4-krotnie.
W skład oferty powinny wchodzić następujące rodzaje czynności lub rodzaje badań:
I. Opracowanie raportu wynikowego dla systemu BTS Smart-DX:
1. Opracowanie (nie rejestracja) wyników danych kinematycznych dla modelu fazowego zadania ruchowego TUG
2. Opracowanie szablonu raportu wynikowego na podstawie zarejestrowanych danych.
3. Eksport danych w oprogramowaniu BTS Analyzer w postaci macierzy danych wyjściowych w formacie wskazanym przez Zamawiającego dla każdej zarejestrowanej osoby badanej i każdej próby pomiarowej.
II. Opracowanie algorytmów komputerowych oceny danych pomiarowych:
1. Opracowanie algorytmu do wyliczenia Wskaźnika jakości ruchu (WJR) na podstawie danych kinematycznych całego testu TUG.
2. Opracowanie algorytmu wyliczenia wskaźników jakości chodu: Gait Deviation Index (GDI), Gait Profile Score (GPS) wraz z Movement Analysis Profile (MAP) dla fazy chodu testu TUG.
3. Opracowanie algorytmów analizy szeregów czasowych: Symmetry Function (SF), Statistical Parametric Mapping (SPM) oraz synergii próbkowej (Sample Synergy) dla porównania sygnałów czasowych analizowanych przebiegów ruchu w stawach osób badanych.
III. Wykonanie testów statystycznych i raportu z badań.
1. Wykonanie testów statystycznych: (1) statystyki opisowej dla zarejestrowanych zmiennych oraz opracowanych indeksów jakości ruchu (WJR, GDI, GPS, MAP);
2. Wykonanie statystycznych testów zgodności lub różnic pomiędzy pomiarem wstępnym dla osób badanych a danymi pochodzącymi z programu virtual-TUG programu MedwalkVR.
3. Wykonanie statystycznych testów zgodności lub różnic pomiędzy pomiarem wstępnym i końcowym (po interwencji programu MedwalkVR)
4. Przygotowanie raportu z badań.
Badania muszą być przeprowadzone na zgodność z normą EN 12101-2 przez notyfikowaną jednostkę prowadzącą badania zgodnie z kryteriami akredytacji określonymi w STN EN ISO / IEC 17025 i STN EN ISO / IEC 17065.

Wymaga się także, aby wszystkie raporty i sprawozdania wykonane w ramach usługi były ukierunkowane również na praktyczne zastosowanie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się