Przetarg 8259330 - Opracowanie projektu technicznego budowy ścieżki...

   
Analizuj Zamówienie 8259330 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-07-09
przedmiot ogłoszenia
Opracowanie projektu technicznego budowy ścieżki pieszorowerowej wzdłuż DW227 oraz opracowanie dokumentacji projektowych budow
y dwóch ulic w Straszynie

Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów technicznych oraz dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub innego dokumentu wydanego przez odpowiedni organ architektoniczno-budowlany, potwierdzający uprawnienie Zamawiającego do rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie obejmującym wykonanie zadania pn. Projekt techniczny budowy chodnika/ścieżki pieszorowerowej wzdłuż DW 227 do ul. Leśnej w Roszkowie.
2. Szczegółowy zakres dotyczący wymagań dla opracowań projektowych został określony w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Część 2 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów technicznych oraz dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub innego dokumentu wydanego przez odpowiedni organ architektoniczno-budowlany, potwierdzający uprawnienie Zamawiającego do rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie obejmującym wykonanie zadania pn. Dokumentacja projektowa ul. Bolesława Prusa w Straszynie.
2. Szczegółowy zakres dotyczący wymagań dla opracowań projektowych został określony w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Część 3 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów technicznych oraz dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub innego dokumentu wydanego przez odpowiedni organ architektoniczno-budowlany, potwierdzający uprawnienie Zamawiającego do rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie obejmującym wykonanie zadania pn. Dokumentacja projektowa ul. Makowej w Straszynie.
2. Szczegółowy zakres dotyczący wymagań dla opracowań projektowych został określony w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.ZP2.271.6.2021
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy
kody CPV 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się