Przetarg 7547507 - Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji szczegółowej...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7547507 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-19
przedmiot ogłoszenia
Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego

Numer referencyjny: GG.I.6641.2.2020

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Analizę rozmieszczenia i stanu istniejących punktów osnowy wysokościowej;
2) Opracowanie projektu technicznego modernizacji osnowy szczegółowej wysokościowej;
3) Realizację projektu technicznego modernizacji osnowy szczegółowej wysokościowej, poprzez:
a) Odtworzenie znaków naziemnych zniszczonych punktów osnowy;
b) Adaptację istniejącej osnowy;
c) Założenie nowych punktów osnowy;
d) Wykonanie pomiaru wszystkich odtworzonych, adaptowanych oraz nowych punktów osnowy;
e) Skompletowanie operatu technicznego.
branża Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne
podbranża usługi geodezyjne, inwentaryzacje
kody CPV 71355000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się