Przetarg 8259329 - Opracowanie projektów techn. przebudowy dwóch ulic w...

   
Analizuj Zamówienie 8259329 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-07-09
przedmiot ogłoszenia
Opracowanie projektów techn. przebudowy dwóch ulic w Straszynie , opracowanie dok. proj. przebudowy ulic w Przejazdowie, połąc
zenia ulicy w Borkowie z Kowalami, budowy odcinka ulicy w Przejazdowie

Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu technicznego oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w zakresie obejmującym wykonanie zadania pn. Projekt techniczny przebudowy ul. inż. A. Hoffmanna (173465G) w Straszynie.
2. Szczegółowy zakres dotyczący wymagań dla opracowań projektowych został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Część 2 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu technicznego oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w zakresie obejmującym wykonanie zadania pn. Projekt techniczny przebudowy ul. Na Skarpie (173466G) w Straszynie.
2. Szczegółowy zakres dotyczący wymagań dla opracowań projektowych został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Część 3 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu technicznego oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w zakresie obejmującym wykonanie zadania pn. Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wierzbowej (173311G) i ul. Długiej w Przejazdowie wraz z odwodnieniem.
2. Szczegółowy zakres dotyczący wymagań dla opracowań projektowych został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Część 4 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu technicznego oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w zakresie obejmującym wykonanie zadania pn. Dokumentacja projektowa połączenia ulicy Sadowej w Borkowie z Kowalami (gm. Kolbudy).
2. Szczegółowy zakres dotyczący wymagań dla opracowań projektowych został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Część 5 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu technicznego oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w zakresie obejmującym wykonanie zadania pn. Dokumentacja projektowa budowy odcinka ulicy Sezonowej w Przejazdowie.
2. Szczegółowy zakres dotyczący wymagań dla opracowań projektowych został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.ZP2.5.271.2012
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy
kody CPV 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się