Przetarg 7585285 - Opracowanie operatu wodnoprawnego, sporządzenie wniosku o...

   
Analizuj Zamówienie 7585285 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-13
przedmiot ogłoszenia
Opracowanie operatu wodnoprawnego, sporządzenie wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód o
raz uzyskanie decyzji dla obiektów hydrotechnicznych na terenie działania Zarządu Zlewni w Stargardzie
Numer referencyjny: SZ.ROZ.2810.29.2020

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód wraz z instrukcją gospodarowania wodą (jeśli jest wymagana) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310ze zm.), sporządzenie wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego wraz z ewentualnymi poprawkami uzupełnieniami wynikającymi z wezwań właściwych organów, oraz dokonaniem niezbędnych uzgodnień administracyjnych i finalnie czynne uczestnictwo w uzyskaniu ww. decyzji w taki sposób, aby Zamawiającemu wydano pozwolenie wodnoprawne dla zadania pn.: Opracowanie operatu wodnoprawnego, sporządzenie wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz uzyskanie decyzji dla obiektów hydrotechnicznych na terenie działania Zarządu Zlewni
w Stargardzie. Obiekty stacje pomp (8 zadań) – szczególne korzystanie z wód, polegające na zrzucie wód odprowadzanych ze zlewni. Obiekty: Rzeka Ina – jazy (2 szt.) i Struga Rzeplińska – przepusty piętrzące (9 szt.) szczególne korzystanie z wód, polegające na piętrzenie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi (retencja korytowa w cieku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 8 do SIWZ.
4.2.1 Zamówienie składa się z następujących części:
• nr 1 stacja pomp Bolesławice
• nr 2 stacja pomp Brzeziny
• nr 3 stacja pomp Budzień I i II
• nr 4 stacja pomp Gąsierzyno
• nr 5 stacja pomp Komarowo
• nr 6 stacje pomp Lubczyna I i II
• nr 7 stacja pomp Stepnica I
• nr 8 stacja pomp Stepnica II
• nr 9 Rzeka Ina – jazy
• nr 10 Struga Rzeplińska

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Stacja pomp Bolesławice
Zgodnie z załacznikiem nr 8 do SIWZ

Część nr: 2 Nazwa: Stacja pomp Brzeziny
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ

Część nr: 3 Nazwa: Stacja pomp Budzień I i II
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz

Część nr: 4 Nazwa: Stacja pomp Gąsierzyno
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ

Część nr: 5 Nazwa: Stacja pomp Komarowo
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ

Część nr: 6 Nazwa: Stacje pomp Lubczyna I i II
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ

Część nr: 7 Nazwa: Stacja pomp Stepnica I
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ

Część nr: 8 Nazwa: Stacja pomp Stepnica II
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ

Część nr: 9 Nazwa: Rzeka Ina – jazy
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ

Część nr: 10 Nazwa: Struga Rzeplińska
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540131733-N-2020 z dnia: 2020-07-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-22, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-23, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540132809-N-2020 z dnia: 2020-07-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-23, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-30, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139052-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-23, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-03, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139151-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-30, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-08-03, godzina: 10:00
branża Projektowanie
podbranża projekt wod-kan
kody CPV 71322000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się