Zlecenie 8661482 - Opracowanie kompleksowej technologii wytwarzania wysokiej...

   
Zamówienie 8661482 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-01-20
przedmiot zlecenia
Opracowanie kompleksowej technologii wytwarzania wysokiej jakości roślinnych ekstrudatów mięsopodobnych z możliwością wykor
zystania polskich odmian roślin wysokobiałkowych

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac BR w zakresie opracowania innowacji produktowej w postaci wysokiej jakości roślinnych ekstrudatów mięsopodobnych, wytwarzanych bez soi, z surowców NON-GMO, z możliwością wykorzystania jak największej ilości polskich odmian roślin wysokobiałkowych, i innowacji procesowej w postaci nowego procesu wytwórczego zapewniającego wysoką wartość odżywczą i jakość nowej gamy produktów ekstrudowanych, przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Badania prowadzone przez Wykonawcę stanowić będą element prac BR realizowanych przez Zamawiającego w ramach szerszego projektu badawczego, którego rezultatem będzie opracowanie i przygotowanie do wdrożenia minimalnie 6 produktów, w tym 3 w technologii na sucho i 3 w technologii na mokro jako rekomendowanych receptur na asortymenty z jak największą ilością polskich roślin wysokobiałkowych, wraz z parametrami technologicznymi do ich wytwarzania, ograniczenie ilości odpadów produkcyjnych poprzez ponowne wykorzystanie odpadu produkcyjnego oraz oddanie do użytkowania prototypowej instalacji do wytwarzania ekstrudatów wysokobiałkowych w technologii na sucho i na mokro dedykowanej do pracy w warunkach operacyjnych zbliżonych do rzeczywistych. W ramach w/w projektu Wykonawca będzie pełnił rolę/funkcję Głównego Technologa. Wskazane poniżej zadania realizowane będą w ramach następujących etapów: I. Badania przemysłowe realizowane w okresie od 1 do 15 miesiąca - w ramach zamawianej usługi Wykonawca zobowiązany będzie do: a) udziału w pracach badawczych prowadzonych przez Zamawiającego w warunkach laboratoryjnych przy projektowaniu i testowaniu od skali laboratoryjnej do warunków zbliżonych do rzeczywistych procesu wytwarzania wyrobów mięsopodobnych z różnych receptur z wybranych składników roślinnych m.in. wybranych polskich odmian roślin wysokobiałkowych, w celu ustalenia optymalnych kompozycji o wysokiej wartości żywieniowej i założonych parametrach jakościowych; b) udziału w pracach badawczych obejmujących próby technologiczne (analiza bazy surowcowej, komponowanie mieszanek surowcowych, definiowanie parametrów procesowych, kontrola przebiegu procesu ekstruzji, bieżąca reakcja na efekt prowadzonych prac, kompletowanie wyników badań), analizy osiąganych rezultatów, organizacji działań korygujących celem osiągnięcia założonych przez Zamawiającego efektów w postaci przedstawionego opisu przedmiotu zamówienia (w ramach działań Wykonawca zobligowany będzie do przekazywania Zamawiającemu raportów z wynikami prac); c) identyfikacji i analizy wymagań technologicznych oraz wyboru na podstawie prowadzonych prac badawczych najbardziej korzystnych warunków procesowych przy przetwarzaniu i utrwalaniu testowanych receptur surowcowych dla poszczególnych elementów prototypowej instalacji obejmującej etapy przygotowania surowców, prekondycjonowania, ekstruzji, suszenia i/lub mrożenia oraz konfekcjonowania, umożliwiających opracowanie nowego, autorskiego procesu wytwarzania ekstrudatów z wykorzystaniem m.in. pełnoziarnistych surowców wysokobiałkowych w technologii na sucho i na mokro, z wykorzystaniem unikatowej konstrukcji ekstrudera modułowego i urządzeń peryferyjnych tworzących prototypową instalację technologiczną opracowaną w ramach prac projektowych; d) współudziału w opracowywaniu zaleceń technologicznych związanych z przygotowaniem projektów technicznych i wykonawczych poszczególnych elementów składowych prototypowej instalacji, o których mowa w lit. c) powyżej; e) analizy wyników badań laboratoryjnych właściwości surowców strączkowych, zbożowych, z roślin wysokobiałkowych oraz dodatków naturalnych pod kątem przydatności technologicznej dla prowadzenia procesu ekstruzji wysokiej jakości roślinnych ekstrudatów mięsopodobnych, w celu wyboru najbardziej korzystnych żywieniowo pod kątem wysokiej zawartości białka i błonnika kompozycji receptur surowcowych, analizy wyników badań półproduktów w postaci ekstrudatów mięsopodobnych wytwarzanych w technologii na sucho i na mokro w aspekcie wpływu warunków przetwarzania na cechy żywieniowe i parametry jakościowe ekstrudatów roślinnych, opracowanie zaleceń i wymagań jakościowych do wyboru surowców i dodatków niezbędnych do przeprowadzenia zaplanowanych prac badawczych spełniających założone kryteria; f) analizy wyników badań ekstrudatów roślinnych mięsopodobnych uzyskanych w skali laboratoryjnej na prototypowej instalacji do ekstruzji i utrwalania z minimum 60 receptur, w tym min. 30 w technologii na sucho i min. 30 w technologii na mokro pod kątem uzyskania założonych parametrów jakościowych i wartości żywieniowej i wyboru najbardziej korzystnych minimum 6 kompozycji do prac rozwojowych, w tym min. 3 wytworzonych w technologii na sucho i min. 3 wytworzonych w technologii na mokro; g) analizy opracowywanej technologii i opracowania zaleceń dotyczących aspektów technologicznych prototypowej instalacji do wytwarzania wysokobiałkowych ekstrudatów mięsopodobnych w technologii na sucho i na mokro pod kątem optymalizacji warunków obróbki technologicznej przy zastosowaniu różnych kompozycji surowcowych i warunków procesowych w celu minimalizacji strat składników odżywczych w ekstrudatach oraz ograniczenia ilości odpadów produkcyjnych; II. Prace rozwojowe realizowane w okresie od 16 do 21 miesiąca - w ramach zamawianej usługi Wykonawca zobowiązany będzie do: h) udziału w prowadzeniu prac rozwojowych dotyczących opracowania optymalnych zaleceń i technologicznych oraz receptur rekomendowanych na asortymenty z jak największą ilością polskich roślin wysokobiałkowych o odpowiedniej wartości żywieniowej i założonych cechach jakościowych, wraz z parametrami technologicznymi do ich wytwarzania; i) udziału w pracach badawczych dotyczących opracowania zaleceń technologicznych umożliwiających ograniczenie ilości odpadów produkcyjnych poprzez ponowne wykorzystanie odpadu produkcyjnego; j) udziału w przygotowaniu warunków technologicznych do użytkowania prototypowej instalacji do wytwarzania ekstrudatów wysokobiałkowych w technologii na sucho i na mokro w warunkach operacyjnych zbliżonych do rzeczywistych; III. Prace przedwdrożeniowe realizowane w okresie od 22 do 24 miesiąca - w ramach zamawianej usługi Wykonawca zobowiązany będzie do: k) udziału w pracach przedwdrożeniowych umożliwiających przygotowanie do wdrożenia minimalnie 6 produktów w postaci ekstrudatów wysokobiałkowych, w tym 3 w technologii na sucho i 3 w technologii na mokro; l) opracowania zagadnień technologicznych niezbędnych do przygotowania dokumentacji do zgłoszeń patentowych nowych wyrobów oraz sposobu ich wytwarzania. Termin zatrudnienia: styczeń 2022 – grudzień 2023 (do 24 miesięcy) Miejsce: województwo lubelskie
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi laboratoryjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8873496 2022-05-19
godz. 12:00
URZĄD GMINY PACZKÓW wykonanie przeglądów eksploatacyjnych separatorów, czyszczenia oraz wykonania badań jakości ścieków
8898672 2022-05-20
godz. 23:59
LFC SP. Z O.O. MULTIHYBRYDOWE TECHNOLOGIE CHIRURGICZNE DO LECZENIA STARZEJĄCEGO SIĘ KRĘGOSŁUPA; NOWY TREND W SPONDYLOIMPLANTOLOGII Część 1. Przygotowanie dokumentacji certyfikacyjnej ALIF Protokół wyszuki...
8914069 2022-05-23
godz. 12:00
HUTA BANKOWA SP. Z O.O. przeprowadzenie analizy jakości wody
8910903 2022-05-24
godz. 23:59
MINDGENIC SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest powierzenie obowiązków pracownika na stanowisku: Pedagog w celu realizacji projektu pn. „Opracowanie aplikacji wykorzystującej metody AI do walki z samotnością wś...
8910899 2022-05-25
godz. 23:59
BLOOBER TEAM S.A. Opracowanie innowacyjnego systemu TAS (TestAutomationSystem) - narzędzia optymalizującego proces testowania gie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w cha...
8905097 2022-05-26
godz. 12:00
MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA Analiza i opracowanie raportu dotyczącego wsparcia i rozpowszechniania technologii magazynowania energii elektrycznej Przedmiotem Umowy jest:1.1 przeprowadzenie analizy i opracowanie raport...
8878614 2022-06-01
godz. 23:59
F11 VENTURES SP. Z O.O. SP.K. Innowacyjny system wspomagający prowadzenie kampanii marketingowych w internecie bazujący na sztucznej inteligencji Developer systemów informatycznych 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór o...
8887326 2022-06-06
godz. 23:59
GLOBAL WIND CONSULTING SP. Z O.O. Opracowanie innowacyjnej, mobilnej metody przetwarzania zużytych łopat turbin wiatrowych Specjalista R&D 2
8911196 2022-06-17
godz. 23:59
BLOOBER TEAM S.A. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w charakterze Animatora w ramach realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S. A. na rynku św...
8910804 2022-06-17
godz. 23:59
EDULAB SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest wybór Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach projektu: EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI - Akcelerator Nowych Technologii EDULAB działający w sektorze oświaty mający na celu po...