Przetarg 8903155 - Opracowanie, dostarczenie i wdrożenie ułatwiającego...

   
Analizuj Zamówienie 8903155 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-05-13
przedmiot ogłoszenia
Opracowanie, dostarczenie i wdrożenie ułatwiającego dostęp do Uczelni systemu platformy językowej dla osób z NIEpełnosprawn
ościami wraz z usługami serwisu gwarancyjnego Numer referencyjny: 17/BZP/2022
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest opracowanie, dostarczenie i wdrożenie systemu platformy językowej celem umożliwienia studentom z NIEpełnosprawnościami równoprawnego uczestnictwa w zajęciach z języka angielskiego poprzez dostęp do zasobów wiedzy i kształcenia na odległość będąc w dowolnym miejscu, czasie i tempie.
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest opracowanie, dostarczenie i wdrożenie systemu platformy językowej celem umożliwienia studentom z niepełnosprawnościami równoprawnego uczestnictwa w zajęciach z języka angielskiego poprzez dostęp do zasobów wiedzy i kształcenia na odległość będąc w dowolnym miejscu, czasie i tempie zwanego dalej również „przedmiotem zamówienia” lub „Systemem” lub w skrócie „SPJ”. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej i dostarczenie pilotażowej wersji Systemu, b) opracowanie i wdrożenie Systemu u Zamawiającego wraz z dostarczeniem niezbędnych komponentów (w szczególności dostarczenie i udzielenie licencji na oprogramowanie), który będzie spełniać wszystkie wymagania opisane w SWZ, w szczególności w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ- załącznik nr 1A do SWZ) i Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU – załącznik nr 2 do SWZ); c) przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie obsługi i administracji Systemu; d) udzielenie Zamawiającemu gwarancji; e) świadczenie Opieki Serwisowej/ Usług Serwisu Gwarancyjnego dla zapewniania prawidłowego działania Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem, polegających na utrzymaniu i serwisowaniu Systemu; f) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu Dokumentacji; Znaczenia słów, wyrażeń, skrótów, etc. zapisanych dużą literą należy poszukiwać również w projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ (szczególnie w § 1 PPU – Definicje). Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1A do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Szczegółowe warunki i sposób realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (zwane dalej również „Projektem umowy”). Zamawiający wymaga gwarancji/ świadczenia Usług Serwisu Gwarancyjnego na System opisany szczegółowo w załączniku do nr 1A do SWZ na okres tam wskazany. Szczegóły dotyczące gwarancji, rękojmi i świadczeń z nimi związanych zawarte są w załączniku nr 1A do SWZ oraz w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zostaje udostępniony wraz z SWZ jako załącznik nr 1A do SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/ignatianum

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 108-305978 z dnia 2022-06-07:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 09/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 17/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/09/2022
Powinno być:
Data: 14/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/06/2022
Czas lokalny: 12:05
Powinno być:
Data: 17/06/2022
Czas lokalny: 12:05


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 114-322424 z dnia 2022-06-15:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 09/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 24/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/09/2022
Powinno być:
Data: 21/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/06/2022
Czas lokalny: 12:05
Powinno być:
Data: 24/06/2022
Czas lokalny: 12:05
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża usługi informatyczne, oprogramowanie komputerowe, serwis, naprawa
kody CPV 48000000, 48190000, 71356300, 72000000, 72200000, 72211000, 72212000, 72227000, 72263000, 72267000, 72268000, 79132100, 80500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi informatyczne , oprogramowanie komputerowe , serwis, naprawa

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9021544 2022-08-05
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU Usługa wdrożenia systemu telekonsultacyjnego i komunikacyjnego, lokalizacji pacjenta w szpitalu, oprogramowania eUsług, integracji aparatury medycznej wraz z dostawą monitorów DICOM ora...
8974501 2022-08-10
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Pobieranie danych o produkcie z Allegro Zlecę stworzenie skryptu PHP do pobierania danych o produktach z Allegro: https://developer.allegro.pl/tutorials/jak-powiazac-oferte-z-produktem-Bv...
8974517 2022-08-10
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę aktyalizacją atrony www. Zlecę wykonanie(aktualizację) strony www do PHP 7,4. Strona do autualizacji znajduje się pod adresem
8984233 2022-08-14
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** captcha ocr javascript Zlecę wykonanie captcha ocr rozwiązanie w javascript lub w formie api. Ma rozwiązywać captchę, np. Konieczne jest wyczyszczenie obrazu z tła oraz zmiana kol...
8993763 2022-08-19
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Grafik/ montażysta Szukam grafika do stałej współpracy przy prowadzaniu kilku kont social media oraz do nowopowstającego kanało na youtube. Więcej infomacji udzielę telefonicznie.
9000232 2022-08-20
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Poszukiwany grafik - projektowanie opakowań kosmetyków Firma biotechnologiczna nawiąże stałą współpracę z grafikiem/studiem graficznym w zakresie projektowania opakowań kosmetykó...
9010028 2022-08-26
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Ustawienie automatyzacji cen na amazonie z przeszkoleniem Zlecę ustawienie automatyzacji cen na amazonie. Dodatkowo od wykonawcy oczekuję krótkiego przeszkolenia w tym temacie. Automatyz...
9012339 2022-08-27
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Tworzenie wizualizacji luster/banery/grafiki na sklep Zlecę wykonanie wizualizacji luster/banerów itp na sklep www. NIE ODPOWIADMY NA MAILE SMS-PROSZĘ O KONTAKT WYŁĄCZNIE TELEFONICZN...
9016273 2022-08-30
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę tworzenie treści w różnych branżach Witam, Rozbudowuję portfolio serwisów internetowych swoich i moich klientów. Zlecę opracowanie autorskich treści na wskazane tematy z r...
9016231 2022-08-30
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Pomoc przy stonie www Szukam osoby, które pomoże mi przy mojej stronie www. Chodzi m.in: o dodanie szybkich płatności w sklepie.