Przetarg 6627833 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6627833 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-03-06
przedmiot ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń na I piętrze w budynku C Oddziału Ortopedii B Lub
uskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie
Numer referencyjny: ZP.PN.3.2019

Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń na I piętrze w budynku C Oddziału Ortopedii B Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla opracowanej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia ogłoszenia postępowania przetargowego do czasu wygaśnięcia rękojmi i gwarancji Wykonawcy na wykonane roboty budowlane - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 6 do SIWZ
Uwaga:
W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń/obiektu i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
branża Projektowanie
podbranża projekt budowlany
kody CPV 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się