Przetarg 7339110 - Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę dróg...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7339110 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-17
przedmiot ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę dróg gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu
Numer referen
cyjny: WZ.271.3.1.2020

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę dróg gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu.
Część I: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Odbudowę drogi gminnej K363918 Jurkowski Potok w km 0000 – 2010 oraz odbudowę przepustu w ciągu tej drogi w km 1350 w Ochotnicy Górnej- Gmina Ochotnica Dolna
Część II: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Odbudowę drogi gminnej K363921 Jaszcze w km 3005 – 3555 i 3805 – 4005 oraz odbudowę mostu w ciągu tej drogi w km 3860 w Ochotnicy Górnej- Gmina Ochotnica Dolna
Część III: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Odbudowę drogi gminnej K363920 Jamne w km 2100 – 2145, 2175 – 2830 i 2840 – 3370 wraz z odbudową mostów w ciągu tej drogi w km 2310, 2950 i 3120 oraz odbudową przepustów w km 2100 i 2720 w Ochotnicy Górnej- Gmina Ochotnica Dolna
Część IV: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Odbudowę drogi gminnej K363886 Skrodne w km 0150 –1980 w Ochotnicy Dolnej- Gmina Ochotnica Dolna
Część V: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Odbudowę drogi gminnej K363916 Wyżny Gronik – Wierch Młynne w km 1110 – 1810 oraz odbudowę przepustu w ciągu tej drogi w km 0819 w Ochotnicy Dolnej- Gmina Ochotnica Dolna
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, tj. „Opis przedmiotu zamówienia”, dostępny na stronie www.ochotnica.pl (BIP).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Odbudowę drogi gminnej K363918 Jurkowski Potok w km 0000 – 2010 oraz odbudowę przepustu w ciągu tej drogi w km 1350 w Ochotnicy Górnej- Gmina Ochotnica Dolna
a) Podkład mapowy - mapa sytuacyjno-wysokościowa konieczna w pierwszej kolejności do wykonania projektu budowlanego i dokonania na jego bazie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, oraz w dalszej kolejności do celów regulacyjnych pasa drogowego, ustalenia linii brzegowej, dzierżawy działek wodnych i innych, podziałów geodezyjnych związanych z wydzieleniem pasa drogowego itp. b) Koncepcja projektowa odbudowy nawierzchni drogi, korpusu drogi i przepustu – do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji, przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych. c) Projekt budowlany w zakresie niezbędnym do skutecznego zgłoszenia robót w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej i do postępowania przetargowego, w tym w szczególności: - opis i charakterystyka robót, - orientacja (mapa sytuacyjna), - plan zagospodarowania, - przekrój podłużny, - przekroje typowe, - konieczne szczegóły, - inne konieczne składowe projektu budowlanego. d) Operat wodnoprawny i prawomocne pozwolenie wodnoprawne. e) Operat geodezyjny podziałowy. f) Niezbędne opinie i uzgodnienia instytucjonalne. g) Kompletne zgłoszenie robót wraz z załącznikami i prawomocna zgoda na wykonanie robót budowlanych - przyjęte bez sprzeciwu zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. h) Przedmiar robót budowlanych. i) Kosztorys inwestorski zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. j) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Część nr: 2 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Odbudowę drogi gminnej K363921 Jaszcze w km 3005 – 3555 i 3805 – 4005 oraz odbudowę mostu w ciągu tej drogi w km 3860 w Ochotnicy Górnej- Gmina Ochotnica Dolna
a) Podkład mapowy - mapa sytuacyjno-wysokościowa konieczna w pierwszej kolejności do wykonania projektu budowlanego i dokonania na jego bazie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, oraz w dalszej kolejności do celów regulacyjnych pasa drogowego, ustalenia linii brzegowej, dzierżawy działek wodnych i innych, podziałów geodezyjnych związanych z wydzieleniem pasa drogowego itp. b) Koncepcja projektowa odbudowy nawierzchni drogi i mostu – do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji, przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych. c) Projekt budowlany w zakresie niezbędnym do skutecznego zgłoszenia robót w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej i do postępowania przetargowego, w tym w szczególności: - opis i charakterystyka robót, - orientacja (mapa sytuacyjna), - plan zagospodarowania, - przekrój podłużny, - przekroje typowe, - konieczne szczegóły, - inne konieczne składowe projektu budowlanego. d) Operat wodnoprawny i prawomocne pozwolenie wodnoprawne. e) Operat geodezyjny podziałowy. f) Niezbędne opinie i uzgodnienia instytucjonalne. g) Kompletne zgłoszenie robót wraz z załącznikami i prawomocna zgoda na wykonanie robót budowlanych - przyjęte bez sprzeciwu zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. h) Przedmiar robót budowlanych. i) Kosztorys inwestorski zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. j) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Część nr: 3 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Odbudowę drogi gminnej K363920 Jamne w km 2100 – 2145, 2175 – 2830 i 2840 – 3370 wraz z odbudową mostów w ciągu tej drogi w km 2310, 2950 i 3120 oraz odbudową przepustów w km 2100 i 2720 w Ochotnicy Górnej- Gmina Ochotnica Dolna
a) Podkład mapowy - mapa sytuacyjno-wysokościowa konieczna w pierwszej kolejności do wykonania projektu budowlanego i dokonania na jego bazie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, oraz w dalszej kolejności do celów regulacyjnych pasa drogowego, ustalenia linii brzegowej, dzierżawy działek wodnych i innych, podziałów geodezyjnych związanych z wydzieleniem pasa drogowego itp. b) Koncepcja projektowa odbudowy nawierzchni drogi, korpusu drogi, mostów i przepustów – do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji, przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych. c) Projekt budowlany w zakresie niezbędnym do skutecznego zgłoszenia robót w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej i do postępowania przetargowego, w tym w szczególności: - opis i charakterystyka robót, - orientacja (mapa sytuacyjna), - plan zagospodarowania, - przekrój podłużny, - przekroje typowe, - konieczne szczegóły, - inne konieczne składowe projektu budowlanego. d) Operat wodnoprawny i prawomocne pozwolenie wodnoprawne. e) Operat geodezyjny podziałowy. f) Niezbędne opinie i uzgodnienia instytucjonalne. g) Kompletne zgłoszenie robót wraz z załącznikami i prawomocna zgoda na wykonanie robót budowlanych - przyjęte bez sprzeciwu zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. h) Przedmiar robót budowlanych. i) Kosztorys inwestorski zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. j) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Część nr: 4 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Odbudowę drogi gminnej K363886 Skrodne w km 0150 –1980 w Ochotnicy Dolnej- Gmina Ochotnica Dolna
a) Podkład mapowy - mapa sytuacyjno-wysokościowa konieczna w pierwszej kolejności do wykonania projektu budowlanego i dokonania na jego bazie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, oraz w dalszej kolejności do celów regulacyjnych pasa drogowego, ustalenia linii brzegowej, dzierżawy działek wodnych i innych, podziałów geodezyjnych związanych z wydzieleniem pasa drogowego itp. b) Koncepcja projektowa odbudowy nawierzchni drogi i korpusu drogi – do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji, przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych. c) Projekt budowlany w zakresie niezbędnym do skutecznego zgłoszenia robót w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej i do postępowania przetargowego, w tym w szczególności: - opis i charakterystyka robót, - orientacja (mapa sytuacyjna), - plan zagospodarowania, - przekrój podłużny, - przekroje typowe, - konieczne szczegóły, - inne konieczne składowe projektu budowlanego. d) Operat wodnoprawny i prawomocne pozwolenie wodnoprawne. e) Operat geodezyjny podziałowy. f) Niezbędne opinie i uzgodnienia instytucjonalne. g) Kompletne zgłoszenie robót wraz z załącznikami i prawomocna zgoda na wykonanie robót budowlanych - przyjęte bez sprzeciwu zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. h) Przedmiar robót budowlanych. i) Kosztorys inwestorski zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. j) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Część nr: 5 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Odbudowę drogi gminnej K363916 Wyżny Gronik – Wierch Młynne w km 1110 – 1810 oraz odbudowę przepustu w ciągu tej drogi w km 0819 w Ochotnicy Dolnej- Gmina Ochotnica Dolna
a) Podkład mapowy - mapa sytuacyjno-wysokościowa konieczna w pierwszej kolejności do wykonania projektu budowlanego i dokonania na jego bazie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, oraz w dalszej kolejności do celów regulacyjnych pasa drogowego, ustalenia linii brzegowej, dzierżawy działek wodnych i innych, podziałów geodezyjnych związanych z wydzieleniem pasa drogowego itp. b) Koncepcja projektowa odbudowy nawierzchni drogi i przepustu – do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji, przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych. c) Projekt budowlany w zakresie niezbędnym do skutecznego zgłoszenia robót w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej i do postępowania przetargowego, w tym w szczególności: - opis i charakterystyka robót, - orientacja (mapa sytuacyjna), - plan zagospodarowania, - przekrój podłużny, - przekroje typowe, - konieczne szczegóły, - inne konieczne składowe projektu budowlanego. d) Operat wodnoprawny i prawomocne pozwolenie wodnoprawne. e) Operat geodezyjny podziałowy. f) Niezbędne opinie i uzgodnienia instytucjonalne. g) Kompletne zgłoszenie robót wraz z załącznikami i prawomocna zgoda na wykonanie robót budowlanych - przyjęte bez sprzeciwu zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. h) Przedmiar robót budowlanych. i) Kosztorys inwestorski zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. j) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540032520-N-2020 z dnia: 2020-02-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-25, godzina: 09:45
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-28, godzina: 09:45


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI
Punkt: Część nr 1
W ogłoszeniu jest:
d) Operat wodnoprawny i prawomocne pozwolenie wodnoprawne. e) Operat geodezyjny podziałowy. f) Niezbędne opinie i uzgodnienia instytucjonalne
W ogłoszeniu powinno być:
d) Operat wodnoprawny i prawomocne pozwolenie wodnoprawne. f) Niezbędne opinie i uzgodnienia instytucjonalne


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI
Punkt: Część nr 2
W ogłoszeniu jest:
d) Operat wodnoprawny i prawomocne pozwolenie wodnoprawne. e) Operat geodezyjny podziałowy. f) Niezbędne opinie i uzgodnienia instytucjonalne
W ogłoszeniu powinno być:
d) Operat wodnoprawny i prawomocne pozwolenie wodnoprawne. f) Niezbędne opinie i uzgodnienia instytucjonalne


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI
Punkt: Część nr 3
W ogłoszeniu jest:
d) Operat wodnoprawny i prawomocne pozwolenie wodnoprawne. e) Operat geodezyjny podziałowy. f) Niezbędne opinie i uzgodnienia instytucjonalne
W ogłoszeniu powinno być:
d) Operat wodnoprawny i prawomocne pozwolenie wodnoprawne. f) Niezbędne opinie i uzgodnienia instytucjonalne


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI
Punkt: Część nr 4
W ogłoszeniu jest:
d) Operat wodnoprawny i prawomocne pozwolenie wodnoprawne. e) Operat geodezyjny podziałowy. f) Niezbędne opinie i uzgodnienia instytucjonalne
W ogłoszeniu powinno być:
d) Operat wodnoprawny i prawomocne pozwolenie wodnoprawne. f) Niezbędne opinie i uzgodnienia instytucjonalne


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI
Punkt: Część 5
W ogłoszeniu jest:
d) Operat wodnoprawny i prawomocne pozwolenie wodnoprawne. e) Operat geodezyjny podziałowy. f) Niezbędne opinie i uzgodnienia instytucjonalne
W ogłoszeniu powinno być:
d) Operat wodnoprawny i prawomocne pozwolenie wodnoprawne. f) Niezbędne opinie i uzgodnienia instytucjonalne
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy
kody CPV 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się