Przetarg 8264806 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn....

   
Analizuj Zamówienie 8264806 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-07-13
przedmiot ogłoszenia
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin

1.1.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa” polegającego na zagospodarowaniu drogi rowerowej oraz rowerowych miejsc postojowych zlokalizowanych w ciągu trasy rowerowej o znaczeniu międzynarodowym – Wiślana Trasa Rowerowa (R-9), na terenie gminy Pelplin.
Dokumentacja projektowa dotyczyć ma wszystkich elementów wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia przedstawionych w PFU, w szczególności:
a) budowy drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej koloru szarego, szerokości 2,5m długości ok. 760 m, na półce wału przeciwpowodziowego, na działce nr 238 obr. Międzyłęż, wraz z elementami małej architektury i wykonanie oznakowania drogi rowerowej na tym odcinku
b) wykonania rowerowego miejsca postojowego w miejscowości Międzyłęż, dz. nr 104/11, wyposażonego w niezbędną infrastrukturę rowerową oraz elementy małej architektury;
c) wykonania rowerowego miejsca postojowego w miejscowości Małe Walichnowy, dz. nr 83/1, wyposażonego w niezbędną infrastrukturę rowerową oraz elementy małej architektury wraz z:
- budową węzła sanitarnego, składającego się z dwóch toalet oraz prysznica na działce nr 81/3, obr. Małe Walichnowy;
- budową przyłącza wodno-kanalizacyjnego i elektroenergetycznego na działce nr 81/3, obr. Małe Walichnowy.
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy
kody CPV 71320000, 71355000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się