Przetarg 7595694 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:...

   
Analizuj Zamówienie 7595694 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-17
przedmiot ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich”

Numer referencyjny: LWK.ZZPiA.271.02.2020

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1. opracowania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej:
a) projekt budowlany i projekt wykonawczy,
b) projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz, wraz ze specyfikacją sprzętu i wyposażenia oraz ich opisem i kosztami,
c) uzyskanie wymaganych warunków, pozwoleń, opinii, ekspertyz, uzgodnień i decyzji, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
d) STWiOR, branżowe kosztorysy inwestorskie, przedmiary, zbiorcze zestawienie kosztorysów, WKI,
e) harmonogram rzeczowo – finansowy,
f) wizualizację komputerową do prezentacji publicznej w formacie Power Point,

2. zapewnienia pełnienia wielobranżowego nadzoru autorskiego.
branża Projektowanie
podbranża projekt budowlany, nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71221000, 71242000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się