Przetarg 8639266 - Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej zamiennej...

   
Analizuj Zamówienie 8639266 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-05
przedmiot ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej zamiennej oraz sporządzenie dokumentacji wykonawczej dla zamierzenia inwestycyjne
go pn. Przebudowa OA I IT oraz Centralnej Sterylizatorni - III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki 2 oraz 2a do SWZ.

DZP-270-1-2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00012789/01 z dnia: 2022-01-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-14 11:00
Po zmianie:
2022-01-21 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-14 11:30
Po zmianie:
2022-01-21 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-12
Po zmianie:
2022-02-19UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00024627/01 z dnia: 2022-01-19
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-21 11:00
Po zmianie:
2022-01-28 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-21 11:30
Po zmianie:
2022-01-28 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-19
Po zmianie:
2022-02-26
branża Projektowanie
podbranża projekt budowlany
kody CPV 71200000, 71220000, 71240000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt budowlany

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8880803 2022-05-30
godz. 10:00
URZĄD MIASTA STAROGARD GDAŃSKI Budowa centrum kulturalnego KOCIEWIE w Starogardzie Gdańskim Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, budowy Centrum Kulturalnego KOCIEW...
8915489 2022-05-31
godz. 10:00
URZĄD MIASTA CHEŁM Wykonanie inwestycji pn.: Ścianka do treningu tenisa ziemnego przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie w formule zaprojektuj i wybuduj, finansowanej w ramach B...
8912485 2022-06-01
godz. 10:00
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA W DĘBLINIE Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy Ośrodka Szkolenia Spadochronowego ACSL.
8917936 2022-06-01
godz. 10:00
URZĄD DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Wykonanie koncepcji architektonicznej oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej i pełnienie nadzorów autorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 2...
8933743 2022-06-02
godz. 15:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ S.A. W POZNANIU Dokumentacja projektowo - kosztorysowa 127/2022 Adres: Dębiec Obmiar/powierzchnia: budynek mieszkalny, liczba lokali mieszkalnych: 2, podpiwniczony, kondygnacje: 1+ poddasze użytkowe, pow. u...
8935125 2022-06-03
godz. 00:00
URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską wraz z rozbudową o dwa pomieszczenia gospodarc...
8920125 2022-06-06
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W KAZIMIERZY WIELKIEJ „Budynek mieszkalny dla osób niepełnosprawnych z możliwością adaptacji na izolatorium” 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Bejscach (gm. Bejsce, pow. Kazi...
8936601 2022-06-07
godz. 10:00
MUZEUM ZIEMI MIĘDZYRZECKIEJ IM. ALFA KOWALSKIEGO Wykonanie koniecznej dokumentacji na potrzeby wykonania remontu budynku oficyny dworskiej – etap II 1.1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kos...
8936872 2022-06-23
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY RYPIN 1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem między innymi niezbędnych opinii, warunków, dopuszczeń, uzgodnień, decyzji oraz wykonanie robó...
8883125 2022-06-29
godz. 14:00
PHH HOTELE SP. Z O.O. Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu projektu budowlano-technicznego modernizacji elewacji, dachu, aranżacji wnętrz oraz robót budowlanych i wykończeniowych zwi...