Zlecenie 8555884 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla wykonania...

   
Zamówienie 8555884 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-11-24
przedmiot zlecenia
Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla wykonania odwodnienia terenu dla zadania pn.: Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szko
ły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny
branża Projektowanie
podbranża projekt wod-kan
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt wod-kan

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8659436 2022-01-27
godz. 09:00
URZĄD GMINY SORKWITY Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Maradki, gm. Sorkwity
8662490 2022-01-27
godz. 10:00
URZĄD GMINY PRZEMYŚL Opracowanie dokumentacji budowlano-technicznej sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Nehrybka
8667204 2022-01-28
godz. 14:00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU Wykonanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie jednym wylotem do Kanału Bernardyńskiego w Kaliszu w km 6+980 wód opadowych i roztopowych. 1. Okr...
8660173 2022-01-31
godz. 10:00
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH Pełnienie nadzoru inwestorskiego (budowlanego) nad wykonaniem robót budowlanych pn.: Budowa urządzeń służących regulacji poziomu wody w obszarze Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie - Budow...
8632377 2022-02-03
godz. 09:00
URZĄD GMINY OSTRÓW Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Ostrów- etap 1. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Skrzyszowie - gmina Ostrów Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj – wyb...
8666079 2022-02-03
godz. 10:00
URZĄD GMINY GRABICA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY GRABICA, GMINA GRABICA, POWIAT PIOTRKOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE Część 1: a) CZĘŚĆ I - Wykonanie dokumentacji proje...
8668301 2022-02-04
godz. 00:00
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania pn.: Wykonanie budowli regulacyjnej wraz z formowa...
8665333 2022-02-04
godz. 15:30
URZĄD GMINY TARNOWIEC Projekt ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania na rzece Jasiołce dla Gminy Tarnowiec
8615238 2022-02-07
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE-ZARZĄD ZLEWNI W GDAŃSKU Naprawa i modernizacja skarp i urządzeń zbiornika wodnego Dzierżno Duże stanowiącego ochronę przeciwpowodziową doliny Kłodnicy oraz (...) - dokumentacja projektowa Numer referencyjny: GL.ROZ...
8674297 2022-02-09
godz. 09:00
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W STARACHOWICACH SP. Z O.O. 1/01/2022/P Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy w Starachowicach PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.