Zlecenie 7560848 - Opracowanie algorytmów w ramach Projektu FACE-COV -...

   
Zamówienie 7560848 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-06-30
przedmiot zlecenia
Opracowanie algorytmów w ramach Projektu FACE-COV - procedura warunkowa

Przeprowadzenie warunkowej procedury wyboru najkorzyst
niejszej oferty na wykonanie badań przemysłowych prowadzących do opracowania składowych modelu konstrukcyjnego toru termowizyjnego pracującego w zakresie widma w dalekiej podczerwieni (LWIR - LONG-WAVE INFRA-RED) dla zakresu długości fali elektromagnetycznej od 7,5 do 14 mikrometrów, w celu zapewnienia mu charakterystyki metrologicznej i współpracy ze sztuczną inteligencją, składającego się na nowej generacji multisensoryczny System monitorujący FACE-COV przeznaczony do zautomatyzowanego termowizyjnego skanowania populacyjnego w kierunku wykrywania symptomów temperaturowych zarażenia czynnikami infekcyjnymi, w szczególności wirusami wywołującymi epidemie w tym wirusem SARS-COV2. Badania przemysłowe mają objąć opracowanie modelu oraz demonstratora pozwalającego na ocenę skuteczności zaproponowanej metody kompensacji termicznych oddziaływań radiacyjnych elementów konstrukcyjnych toru termowizyjnego na matrycę mikrobolometryczną, wpływających na zniekształcenie i błąd pomiarów temperatury ciała w wyznaczonych regionach ROI 1 i 2, w celu późniejszego zapewnienia zgodności systemu z wymogami normy międzynarodowej IEC 80601-2-59 (Medical electrical equipment – Part 2-59: Particular requirements for the basic safety and essential performance of screening thermographs for human febrile temperature screening).
Projekt będzie realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu nr 5/1.1.1/2020 Szybka ścieżka – Koronawirusy. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie badań przemysłowych opisanych w przedmiocie zamówienia. Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1.
Postępowanie ma charakter warunkowy, tj. Zamawiający będzie związany postępowaniem jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania na Projekt. Po zakończeniu postępowania ofertowego zostanie zawarta Umowa warunkowa.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73110000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się