Przetarg 6013694 - offenes Verfahren für die Lieferung elektrischer Energie...

   
Analizuj Zamówienie 6013694
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2018-05-05
przedmiot ogłoszenia
offenes Verfahren für die Lieferung elektrischer Energie für die Jahre 2019 bis 2022
Lieferung elektrischer Energie für die Jahre 2019 bis 2022
branża Energoelektryczna
podbranża sprzedaż energii elektrycznej
kody CPV 9310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Niemcy
województwo realizacji
kraj organizatora Niemcy
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzedaż energii elektrycznej

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9047513 2022-08-11
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii do obiektów SPZOZ w Łukowie oraz odbiór energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji Numer referencyjny: 18/22...
9041225 2022-08-12
godz. 14:00
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z O.O. Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego. Numer referencyjny: 15/2022 Przedmiotem zamówienia jest: a) Część I - zakup ener...
9031533 2022-08-16
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W INOWROCŁAWIU Dostawa energii elektrycznej dla obiektów PWiK Sp. z o.o. w Inowrocławiu w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2024r. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do ...
9096129 2022-08-16
godz. 15:00
POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O. Dostawa energii elektrycznej.
9097818 2022-08-18
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZEMPINIU SP. Z O.O. Dostawa energii elektrycznej na rok 2023 4.1 Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do 44 punktów poboru energii elektrycznej. Przewidywane zużycie energii w okresie 12...
9101250 2022-08-18
godz. 14:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą jej dystrybucji dla Posterunku Policji w Marcinowicach - 1 usługa
9100536 2022-08-22
godz. 08:00
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W WARSZAWIE OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH IM FELIKSA STAMMA CETNIEWO Dostawy energii elektrycznej dla COS-OPO Władysławowo Numer referencyjny: 34/2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy Pr...
9053409 2022-08-31
godz. 10:00
URZĄD GMINY SOBÓTKA Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2023 Numer referencyjny: RIiGK.11.2022 Gmina Sobótka prowadzi pr...
9086506 2022-09-02
godz. 11:00
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb MWiK Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.” Numer referencyjny: 6 ZPs/2022 Przedmiotem zamówienia:...
9086286 2022-09-05
godz. 10:00
URZĄD MIASTA ŚWIDNIK „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2023-2024” Numer referencyjny: WIZP-Z 271.27.2022 3.1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii ...