Przetarg 8873351 - Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich...

   
Analizuj Zamówienie 8873351 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-29
przedmiot ogłoszenia
Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2022 ro
ku

Część 1: Zadanie Nr I – RDW w Białej Podlaskiej:Drogi Nr: 806, 808, 811, 812, 813, 816, 698, 803, 807Malowanie cienkowarstwowe linie osiowe : 12 505 m2Malowanie cienkowarstwowe linie krawędziowe: 37 144 m2Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – oznakowanie cienkowarstwowe: 8 237 m2Ścieranie zbędnego oznakowania: 182 m2

Część 2: Zadanie Nr II – RDW w Chełmie:Drogi Nr: 812, 842, 844, 846, 829, 837, 838, 839, 841, 843Malowanie cienkowarstwowe linie osiowe : 18 020 m2Malowanie cienkowarstwowe linie krawędziowe: 36 570 m2Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – oznakowanie cienkowarstwowe: 6 645 m2Ścieranie zbędnego oznakowania: 170 m2

Część 3: Zadanie Nr III – RDW w Hrubieszowie:Drogi Nr: 844, 846, 850, 865, 816, 852, 867Malowanie cienkowarstwowe linie osiowe : 26 346 m2Malowanie cienkowarstwowe linie krawędziowe: 20 289 m2Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – oznakowanie cienkowarstwowe: 10 629 m2Malowanie linie osiowe i krawędziowe z mas chemoutwardzalnych: 20 m2Linie na skrzyżowaniach przejściach dla pieszych, pasy spowalniające z mas chemoutwardzalnych: 30 m2Ścieranie zbędnego oznakowania: 80 m2

Część 4: Zadanie Nr IV – RDW w Lublin z/s w Bychawie:Drogi Nr: 747, 828, 830, 833, 835, 842, 809, 809a, 822, 827, 834, 836, dawna DK19Malowanie cienkowarstwowe linie osiowe : 24 450 m2Malowanie cienkowarstwowe linie krawędziowe: 18 360 m2Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – oznakowanie cienkowarstwowe: 1 890 m2Malowanie linie osiowe i krawędziowe z mas chemoutwardzalnych: 1 000 m2Linie na skrzyżowaniach przejściach dla pieszych, pasy spowalniające z mas chemoutwardzalnych: 1 000 m2Ścieranie zbędnego oznakowania: 400 m2

Część 5: Zadanie Nr V – RDW w Parczewie:Drogi Nr: 813, 815, 820, 828, 809, 814, 819, 821, 829Malowanie cienkowarstwowe linie osiowe : 11 110 m2Malowanie cienkowarstwowe linie krawędziowe: 23 299 m2Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – oznakowanie cienkowarstwowe: 2 400 m2Malowanie linie osiowe i krawędziowe z mas chemoutwardzalnych: 40 m2Linie na skrzyżowaniach przejściach dla pieszych, pasy spowalniające z mas chemoutwardzalnych: 237 m2Symbole znaków – piktogramy z mas termoplastycznych: 31 m2Ścieranie zbędnego oznakowania: 160 m2

Część 6: Zadanie Nr VI – RDW w Puławach:Drogi Nr: 801, 824, 830, 874, 738, 741, 743, 825, 826, 831, 832, 854, 855, 857, dawna KD 17Malowanie cienkowarstwowe linie osiowe : 28 240 m2Malowanie cienkowarstwowe linie krawędziowe: 26 670 m2Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – oznakowanie cienkowarstwowe: 13 630 m2Malowanie linie osiowe i krawędziowe z mas chemoutwardzalnych: 810 m2Linie na skrzyżowaniach przejściach dla pieszych, pasy spowalniające z mas chemoutwardzalnych: 1 310 m2Ścieranie zbędnego oznakowania: 510 m2

Część 7: Zadanie Nr VII – RDW we Włodawie:Drogi Nr: 812, 816, 819Malowanie cienkowarstwowe linie osiowe : 15 188,04 m2Malowanie cienkowarstwowe linie krawędziowe: 32 983,36 m2Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – oznakowanie cienkowarstwowe: 177,00 m2

Część 8: Zadanie Nr VIII – RDW w Zamościu :Drogi Nr: 835, 858, 837, 843, 849, 853, 863, 877Malowanie cienkowarstwowe linie osiowe : 11 803 m2Malowanie cienkowarstwowe linie krawędziowe: 17 837 m2Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – oznakowanie cienkowarstwowe: 1 090 m2Malowanie linie osiowe i krawędziowe z mas chemoutwardzalnych: 840 m2Linie na skrzyżowaniach przejściach dla pieszych, pasy spowalniające z mas chemoutwardzalnych: 879 m2Symbole znaków – piktogramy z mas termoplastycznych: 7 m2Ścieranie zbędnego oznakowania: 115 m2

DZU.371.44.2022.rb
branża Drogownictwo
podbranża organizacja ruchu drogowego
kody CPV 45233221
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: organizacja ruchu drogowego

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8872235 2022-05-17
godz. 10:00
URZĄD GMINY STANIN Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 102647L od km 0+000,00 do km 2+200,00 w miejscowości Stanin-Anonin”.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie poniższych czynności:1)Robot...
8896833 2022-05-26
godz. 09:00
MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW W TYCHACH Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej na realizację robót pn. Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy al. Niepod...
8893751 2022-05-26
godz. 11:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Poznaniu Część 1: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót „Wykonanie odnowy oraz nowego ...
8884688 2022-05-26
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY LUBOMIERZ Przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj. Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic Majowej z z...
8902283 2022-05-30
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO Budowa tarasu widokowego, ścieżki turystycznej oraz oświetlenia zewnętrznego wraz z elementami małej architektury. Przedmiotem zamówienia jest budowa tarasu widokowego na Baszcie wraz z pro...
8905269 2022-05-30
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO NOWY TARG Remonty dróg leśnych w Nadleśnictwie Nowy Targ 2022 Część 1: Część 1 (zadanie) “Remont drogi leśnej nr inw. 220/454 Obidowa”. Część 2: Część 2 (zadanie) „Remont drogi: "Droga do Kiczor"...
8898371 2022-06-01
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1) przebudowę drogi powiatowej nr 3313 D w km 2+050 do 4+520 i 4+865 do 5+765 p...
8892113 2022-06-02
godz. 10:00
URZĄD GMINY SABNIE Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Sabnie: deptak śladami Jadźwingów Zakres zamówienia obejmuje:1) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,204...
8908282 2022-06-08
godz. 08:15
URZĄD MIASTA I GMINY WOLSZTYN Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 32 z ul. Żwirową w Wolsztynie”.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:- rozbiórkę odcinka ek...
8906834 2022-06-14
godz. 10:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Roboty budowlane polegające na rozbudowie skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej Numer referencyjny: ZP-I.271.31.111.2022 Przedmiotem zamówienia jest...