Przetarg 7378960 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H....

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7378960 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-09
przedmiot ogłoszenia
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych, budynki przy ul. H. Pobożnego 13, 14 i 15 w Legnicy
Numer referencyjny: NO-371-4/20

Przedmiotem zamówienia jest remont części wspólnych czynnych budynków mieszkalnych / mieszkalno-użytkowych przy ul. H. Pobożnego 13, 14 i 15 w Legnicy wraz ze wzmocnieniem fundamentów, ścian i nadproży okiennych, dobudową kominów wentylacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. Budynki zlokalizowane są w strefie ochrony konserwatorskiej. Zakres remontu ww. budynków mieszkalnych obejmuje m.in.: docieplenie ścian budynków od strony podwórka oraz ścian szczytowych, remont elewacji frontowych, dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wzmocnienie ścian i fundamentów budynków, wzmocnienie nadproży okiennych, remont pomieszczeń piwnicznych i strychowych, remont klatek schodowych, remont dachów wraz z montażem płotków przeciwśniegowych, ław kominiarskich i przemurowaniem kominów, montaż instalacji domofonowej. przebudowę pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych w przyziemiu kamienicy mieszkalno-użytkowej przy ul. H. Pobożnego 13 wraz z wykonaniem wydzieleń przeciwpożarowych. Zamówienie będzie finansowane i rozliczane zgodnie z umową zawartą 26.04.2019 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) oraz Miastem Legnica.
branża Budowlana - obiekty
podbranża budownictwo mieszkaniowe
kody CPV 45100000, 45110000, 45111220, 45210000, 45211340, 45300000, 45330000, 45332000, 45333000, 45420000, 45422100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się