Przetarg 7382175 - „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tarnowskie...

   
Analizuj Zamówienie 7382175
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-11
przedmiot ogłoszenia
„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry”
Numer referencyjny: BZP.271.12.2020

Przedmiotem zamówien
ia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
— część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne,
— część nr 2: pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.,
— część nr 3: kotły na biomasę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
a) programy funkcjonalno-użytkowe – stanowiące Załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi w 623 nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców gminy Tarnowskie Góry; b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi w 143 nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców gminy Tarnowskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: a) program funkcjonalno-użytkowy „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Tarnowskie Góry” –stanowiący Załącznik nr 2a do SIWZ; b) program funkcjonalno-użytkowy „Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Tarnowskie Góry” – stanowiący Załącznik nr 2b do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi w 71 nieruchomościach prywatnych,należących do mieszkańców gminy Tarnowskie Góry; b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi w 131 nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców gminy Tarnowskie Góry. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: a) program funkcjonalno-użytkowy „Wykonanie instalacji powietrznych pomp ciepła do c.w.u. na terenie gminy Tarnowskie Góry” – stanowiący Załącznik nr 2c do SIWZ; b) program funkcjonalno-użytkowy „Wykonanie instalacji pomp powietrznych do c.o. wraz z c.w.u. na terenie gminy Tarnowskie Góry” – stanowiący Załącznik nr 2d do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Kotły na biomasę
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi w 66 nieruchomościach prywatnych,należących do mieszkańców gminy Tarnowskie Góry. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: program funkcjonalno-użytkowy „Wykonanie instalacji kotłów na biomasę na terenie gminy Tarnowskie Góry” –stanowiący Załącznik nr 2e do SIWZ


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540068763-N-2020 z dnia: 2020-04-23
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-06, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-30, godzina: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540094607-N-2020 z dnia: 2020-06-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-06-30, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-30, godzina: 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540175844-N-2020 z dnia: 2020-09-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-30, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-16, godzina: 11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540219175-N-2020 z dnia: 2020-11-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-16, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2021-01-08, godzina: 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540564575-N-2020 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest:
Data: 2021-01-08, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2021-01-29, godzina: 11:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.5) Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu jest:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
W ogłoszeniu powinno być:
Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu miniPortal


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: CZĘŚĆNR1
Punkt: 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia
W ogłoszeniu jest:
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad
realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych
wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi w 623
nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców gminy Tarnowskie Góry;
W ogłoszeniu powinno być:
a)wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi w 634 nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: CZĘŚĆNR1
Punkt: 5) Kryteria oceny ofert:
W ogłoszeniu jest:
Kryterium - Znaczenie:
Cena - 60,00 /
Wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową PP - 15,00 /
Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego - 10,00 /
Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych (np. aluminium aluminium, miedź miedź) - 10,00 /
Zwiększenie okresu rękojmi - 5,00
W ogłoszeniu powinno być:
Kryterium - Znaczenie:
Cena - 60,00 /
Wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową PP (zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną) - 15,00 /
Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego - 10,00 /
Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych (np. aluminium aluminium, miedź miedź) - 15,00Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: CZĘŚĆNR2
Punkt: 5) Kryteria oceny ofert:
W ogłoszeniu jest:
Kryterium - Znaczenie:
Cena - 60,00 /
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. - 15,00 /
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 - 10,00 /
Nominalny pobór mocy poniżej 0,380 kW dla pompy c.w.u.- 10,00 /
Zwiększenie okresu rękojmi 5,00
W ogłoszeniu powinno być:
Kryterium - Znaczenie:
Cena - 60,00 /
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. - 15,00 /
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 - 15,00 /
Nominalny pobór mocy poniżej lub równy 0,400 kW dla pompy c.w.u. - 10,00 /Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: CZĘŚĆNR3
Punkt: 5) Kryteria oceny ofert:
W ogłoszeniu jest:
Kryterium - Znaczenie:
Cena - 60,00 /
Sprawność wszystkich kotłów - 20,00 /
Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie rzadziej niż raz na rok zgodnie z wytycznymi producenta
kotła i palnika - 15,00 /
Zwiększenie okresu rękojmi - 5,00
W ogłoszeniu powinno być:
Kryterium - Znaczenie:
Cena - 60,00 /
Sprawność wszystkich kotłów - 20,00 /
Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie rzadziej niż raz na rok zgodnie z wytycznymi producenta
kotła i palnika - 20,00

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540407574-N-2021 z dnia: 2021-01-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest:
Data: 2021-01-29, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2021-02-09, godzina: 11:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: CZĘŚĆNR2
Punkt: 5) Kryteria oceny ofert:
W ogłoszeniu jest:
Nominalny pobór mocy poniżej lub równy 0,400 kW dla pompy c.w.u. - 10,00
W ogłoszeniu powinno być:
Klasa efektowności energetycznej A dla pompy c.w.u. - 10,00
branża Projektowanie, Energia odnawialna (OZE)
podbranża energia solarna, pompy ciepła, projekt OZE
kody CPV 45310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się