Przetarg 7384186 - Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów ...

   
Analizuj Zamówienie 7384186
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-12
przedmiot ogłoszenia
Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą j
akości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - w formule zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: GR.271.3.2020

CZĘŚĆ 1
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 368,48 kWp (0,36848 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 111 obiektów:
- o mocy minimum 2,24 kWp – 31 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,36 kWp – 53 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,48 kWp – 27 szt. instalacji

b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 476,96 kW (0,47696 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 131 obiektów:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 56 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 60 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 15 szt. instalacji
CZĘŚĆ 2
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 9 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 9 obiektów:
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 55,00 kW (0,055 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 4 obiekty:
- o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 3 szt. instalacji
- o mocy powyżej 16 kW – 1 szt. instalacji
CZĘŚĆ 3
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 74,10 kW (0,0741 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 6 obiektów:
o mocy do 15 kW włącznie – 5 szt. instalacji
o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie –1 szt. instalacji
Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów - PV i kolektory słoneczne
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 368,48 kWp (0,36848 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 111 obiektów: - o mocy minimum 2,24 kWp – 31 szt. instalacji - o mocy minimum 3,36 kWp – 53 szt. instalacji - o mocy minimum 4,48 kWp – 27 szt. instalacji b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 476,96 kW (0,47696 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 131 obiektów: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 56 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 60 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 15 szt. instalacji

Część nr: 2 Nazwa: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów - pompy ciepła c.o i c.w.u
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 9 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 9 obiektów: b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 55,00 kW (0,055 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 4 obiekty: - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 3 szt. instalacji - o mocy powyżej 16 kW – 1 szt. instalacji

Część nr: 3 Nazwa: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów - kotły na biomasę
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 74,10 kW (0,0741 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 6 obiektów: o mocy do 15 kW włącznie – 5 szt. instalacji o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie –1 szt. instalacji


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540076855-N-2020 z dnia: 2020-05-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-31, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski


II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 2.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540154037-N-2020 z dnia: 2020-08-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-31, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-30, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PolskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540239060-N-2020 z dnia: 2020-11-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-30, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-12-14, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PolskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540541317-N-2020 z dnia: 2020-12-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-12-14, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2021-01-08, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540562259-N-2020 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ 1 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 368,48 kWp (0,36848 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 111 obiektów: - o mocy minimum 2,24 kWp – 31 szt. instalacji - o mocy minimum 3,36 kWp – 53 szt. instalacji - o mocy minimum 4,48 kWp – 27 szt. instalacji b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 476,96 kW (0,47696 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 131 obiektów: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 56 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 60 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 15 szt. instalacji CZĘŚĆ 2 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 9 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 9 obiektów: b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 55,00 kW (0,055 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 4 obiekty: - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 3 szt. instalacji - o mocy powyżej 16 kW – 1 szt. instalacji CZĘŚĆ 3 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 74,10 kW (0,0741 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 6 obiektów:  o mocy do 15 kW włącznie – 5 szt. instalacji  o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie –1 szt. instalacji Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ 1
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 368,48 kWp (0,36848 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 111 obiektów:
- o mocy minimum 2,24 kWp – 29 szt. instalacji
- o mocy minimum 2,80 kWp – 4 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,36 kWp – 51 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,48 kWp – 27 szt. instalacji
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 476,96 kW (0,47696 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 131 obiektów:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 56 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 60 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 15 szt. instalacji
CZĘŚĆ 2
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 9 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 9 obiektów:
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 55,00 kW (0,055 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 4 obiekty.
CZĘŚĆ 3
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 74,10 kW (0,0741 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 6 obiektów.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-10-27
2021-04-30
2021-04-30

W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-10-27
2021-06-30
2021-06-30Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2021-01-08, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2021-01-29, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKIICZĘŚĆ
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 368,48 kWp (0,36848 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 111 obiektów: - o mocy minimum 2,24 kWp – 31 szt. instalacji - o mocy minimum 3,36 kWp – 53 szt. instalacji - o mocy minimum 4,48 kWp – 27 szt. instalacji b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 476,96 kW (0,47696 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 131 obiektów: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 56 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 60 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 15 szt. instalacji
W ogłoszeniu powinno być:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 368,48 kWp (0,36848 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 111 obiektów:
- o mocy minimum 2,24 kWp – 29 szt. instalacji
- o mocy minimum 2,80 kWp – 4 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,36 kWp – 51 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,48 kWp – 27 szt. instalacji
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 476,96 kW (0,47696 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 131 obiektów:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 56 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 60 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 15 szt. instalacjiMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKICZĘŚĆ1
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest:
Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP 15,00
Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego 10,00
Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych 10,00
Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 5,00

W ogłoszeniu powinno być:
Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP (zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną) 15,00
Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego 10,00
Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych 15,00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKICZĘŚĆ2
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 9 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 9 obiektów: b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 55,00 kW (0,055 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 4 obiekty: - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 3 szt. instalacji - o mocy powyżej 16 kW – 1 szt. instalacji
W ogłoszeniu powinno być:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 9 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 9 obiektów.
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 55,00 kW (0,055 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 4 obiekty.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKICZĘŚĆ2
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-30

W ogłoszeniu powinno być:
Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKICZĘŚĆ2
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest:
Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. 15,00
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 10,00
Nominalny pobór mocy poniżej 0,380 kW dla pompy c.w.u. 10,00
Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 5,00

W ogłoszeniu powinno być:
Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. 15,00
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 15,00
Nominalny pobór mocy poniżej 0,40 kW dla pompy c.w.u. 10,00Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKICZĘŚĆ3
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 74,10 kW (0,0741 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 6 obiektów:  o mocy do 15 kW włącznie – 5 szt. instalacji  o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie –1 szt. instalacji
W ogłoszeniu powinno być:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 74,10 kW (0,0741 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lelów – łącznie 6 obiektów.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKICZĘŚĆ3
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-30

W ogłoszeniu powinno być:
Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKICZĘŚĆ3
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest:
Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Sprawność kotła 20,00
Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie częściej niż raz na rok zgodnie z wytycznymi producenta kotła i palnika 10,00
Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 10,00

W ogłoszeniu powinno być:
Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Sprawność kotła 20,00
Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie częściej niż raz na rok 20,00
branża Projektowanie, Energia odnawialna (OZE)
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd, energia solarna, projekt OZE
kody CPV 9331200, 9332000, 44112110, 44621200, 44621220, 45000000, 45261215, 45310000, 45315700, 45330000, 45331100, 71200000, 71300000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się