Przetarg 9959491 - ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych...

   
Analizuj Zamówienie 9959491 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-22
przedmiot ogłoszenia
,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wolanów” Numer referencyjn
y: WIR.271.15.2023.KG
Przedmiotem zamówienia jest usługa:
Odbioru odpadów komunalnych pochodzących z NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wolanów.
Transportu zebranych odpadów komunalnych.
Zagospodarowania zebranych odpadów tj.: przekazania odebranych od właścicieli NIEruchomości oraz z PSZOK selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1587); przekazywania NIEsegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnej zgodnie z art. 29a ustawy o odpadach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w SWZ i Załącznikach
Przedmiotem zamówienia jest usługa: Odbioru odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wolanów. Transportu zebranych odpadów komunalnych. Zagospodarowania zebranych odpadów tj.: przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości oraz z PSZOK selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1587); przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnej zgodnie z art. 29a ustawy o odpadach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w SWZ i Załącznikach
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90000000, 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90533000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10128264 2023-12-13
godz. 13:00
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. Świadczenie usług archiwizacji dokumentacji technicznej
10078481 2023-12-14
godz. 09:00
URZĄD GMINY PRZEWORSK Usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przeworsk i transporcie do zagospodarowania oraz zagospodarowania części odpadów...
10069178 2023-12-14
godz. 10:00
URZĄD GMINY TERESPOL Usługi związane z odpadami - USŁUGA ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH Z TERENU GMINY TERESPOL
10123155 2023-12-15
godz. 11:00
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH W ŁODZI Zamówienie na usługi wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników bezodpływowych oraz ciśnieniowym czyszczeniem zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiające...
10089902 2023-12-19
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli NIEruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Międzylesie oraz prowadzenie na terenie Gminy Międzylesi...
10089493 2023-12-20
godz. 08:00
URZĄD GMINY BRZOZIE Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Brzozie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
10100881 2023-12-22
godz. 10:00
URZĄD GMINY DRUŻBICE Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice.
10094920 2023-12-27
godz. 10:00
URZĄD GMINY DOMANIÓW Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Domaniów oraz organizacja zbiórek objazdowych wraz...
10092778 2023-12-27
godz. 12:00
URZĄD GMINY IWANOWICE Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwanowice Numer referencyjny: IGKR.271.2.12.2023.EP Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospoda...
10124277 2023-12-29
godz. 09:00
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE PEKOM S.A. „Zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenów obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne ”PEKOM” S.A. w Żarach - JG/7/2023” Numer referencyjny: JG/7/2023 1. Przedmiotem zamówienia jes...