Przetarg 9450863 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych...

   
Analizuj Zamówienie 9450863 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-01-27
przedmiot ogłoszenia
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z NIEruchomości zamieszkałych, położonych na terenie
gminy Nekla w okresie od 1 kwietnia 2023 do 31 grudnia 2023 roku Numer referencyjny: ZZ.271.2.2023
1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z NIEruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Nekla w okresie od 01.04.2023 do 31.12.2023 roku.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na 2 części:
a) CZĘŚĆ I „Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 – NIEsegregowane odpady (zmieszane);
b) CZĘŚĆ II – „Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych o kodach 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury), 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe), 15 01 07 (opakowania ze szkła); 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji – bioodpady) oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w PSZOK.
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych o kodzie 200301 – niesegregowane odpady (zmieszane) Część nr 1 CZĘŚĆ I: Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 – niesegregowane odpady (zmieszane) - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nekla w okresie od 1 kwietnia 2023 do 31 grudnia 2023 roku.
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych - segregowane odpady (niezmieszane) Część nr 2 CZĘŚĆ II: Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych o kodach 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury), 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe), 15 01 07 (opakowania ze szkła); 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji – bioodpady) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nekla oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nekla, w okresie od 1 kwietnia 2023 do 31 grudnia 2023 roku.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 040-114951 z dnia 2023-02-24:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1, 2
Zamiast:
Data: 23/02/2023
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 09/03/2023
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1, 2
Zamiast:
Data: 23/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/03/2023
Czas lokalny: 10:00
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90533000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9561844 2023-03-29
godz. 09:30
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W POLKOWICACH „Odbiór i zagospodarowanie odpadów. ” .Odbiór i zagospodarowanie odpadów: - ze studzienek kanalizacyjnych kod 20 03 06 - odpady z czyszczenia ulic i placów kod 20 03 03- niesegrego...
9549649 2023-03-31
godz. 09:00
URZĄD MIASTA JASTARNIA Rozebranie domków letniskowych, transport i zagospodarowanie odpadów budowlanych z terenu byłego O.W. Merkury w Juracie – etap II Przedmiotem zamówienia jest Rozebranie domków letnis...
9575756 2023-03-31
godz. 10:00
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KIEŁCZOWIE ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ROLNICZE USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIRKOWIE
9556924 2023-04-03
godz. 09:30
URZĄD GMINY WIELGIE Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie
9568413 2023-04-04
godz. 09:00
URZĄD DZIELNICY WOLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY „Butelkomaty na Woli – kontynuacja – odbiór odpadów wraz z obsługą dwóch butelkomatów”– numer postępowania: 17/ZP/23 1. Przedmiotem udzielanego zamówienia jest odbiór odp...
9570263 2023-04-04
godz. 15:00
URZĄD MIASTA I GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych wraz z podstawieniem pojemników na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w roku 2023/2024 z obiektów gminnych, terenów sołectw, or...
9511937 2023-04-05
godz. 10:00
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Unieszkodliwianie odpadów medycznych Numer referencyjny: TP.382.025.2023 BS Przedmiotem zamówienia jest usługa unieszkodliwiania odpadów medycznych Unieszkodliwianie odpadów medycznych ...
9576682 2023-04-05
godz. 11:00
JSW KOKS S.A. USŁUGA ODBIORU , ZAŁADUNKU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIENIA ODPADU
9579609 2023-04-06
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z placówek pocztowych obsługiwanych przez OI Kraków, zlokalizowanych na terenie powiatów: niżańskiego, stalowowolskiego,...
9572576 2023-04-25
godz. 08:00
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE Odbiór i składowanie materiałów stanowiących odpad pofrezowy o kodzie odpadu 1703 01*lub 1703 03*stanowiący odpad z destruktu pochodzący z robót ziemnych frezowania lub rozbiórki dr...