Przetarg 9365381 - Odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego...

   
Analizuj Zamówienie 9365381 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-12-09
przedmiot ogłoszenia
Odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z Zakładu Unieszkodliwianie Odpadów Komunalnych w
Olsztynie (odpady o kodach 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36 oraz 16 02 13... Numer referencyjny: ZGOK/PN/59/2022
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 23 , 20 01 35, 20 01 36, 16 02 13 i 16 02 14 w sposób zapewniający przejście odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 23 , 20 01 35, 20 01 36, 16 02 13 i 16 02 14 w sposób zapewniający przejście odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów. 2. W ramach zamówienia Wykonawca będzie odbierał ww. odpady z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Olsztynie ul. Lubelska 53. 3. Odpady objęte zamówieniem są to odpady odebrane od mieszkańców. Większość (99,9%) stanowić będą odpady komunalne z grupy 20, minimalną część odpadów będą stanowiły odpady z grupy 16 – będą to odpady wysortowane ze strumienia przyjętych odpadów komunalnych. 4. Zamówienie podstawowe obejmuje: a) 95Mg ZSEE niekompletnego przeznaczonego do odbioru i zagospodarowania; b) 95Mg ZSEE kompletnego przeznaczonego do sprzedaży, przy czym Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty maksymalnie za 95Mg ZSEE niekompletnego 5. Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy PZP. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania dodatkowo o poniższe ilości: a) 100Mg ZSEE niekompletnego przeznaczonego do odbioru i zagospodarowania; b) 100Mg ZSEE kompletnego przeznaczonego do sprzedaży, przy czym w przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty maksymalnie za 100Mg ZSEE niekompletnego 6. Biorąc powyższe pod uwagę łączny maksymalny zakres zamówienia wynosi: 390 Mg, w tym: 190 Mg w ramach zamówienia podstawowego i 200 Mg w ramach opcji.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90512000, 90533000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9439428 2023-01-27
godz. 11:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE SP ZOZ/DZ/112/2022 Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami komunalnymi (niesegregowanymi), żywieniowymi i wielkogabarytowymi z placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Ze...
9437494 2023-01-30
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIE „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego...
9446903 2023-02-01
godz. 23:59
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD WSPARCIA PRODUKCJI JSW S.A. Wykonywanie usług w zakresie gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez KWK Borynia-Zofiówka-Bzie Ruch Borynia i Ruch Zofiówka.
9444755 2023-02-02
godz. 11:00
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. Załadunek, transport i przetworzenie odpadu o kodzie 190805
9445764 2023-02-02
godz. 12:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ Usuwanie odpadów komunalnych w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Limanowskiego
9431531 2023-02-14
godz. 09:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W KATOWICACH Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu NIE odpowiadającego wymaganiom o kodzie 19 05 03 Numer referencyjny: PN/03/2023 Przedmiotem za mówienia jest Sukcesywny odbiór, t...
9437432 2023-02-16
godz. 09:00
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O. W OLSZTYNIE Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodzie 17 09 04 w ilości 4.000 Mg (2 000 Mg podstawa i 2 000 Mg opcja) Numer referencyjny: ZGOK/PN/41/2022 Przedmiotem zamówienia jest us...
9423362 2023-02-16
godz. 12:00
PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. Zagospodarowanie osadu z dekarbonizacji wody o kodzie 19 09 03 dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZSL/01312/2022 Przedmiot...
9442629 2023-02-24
godz. 08:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SANIKOM SP. Z O.O. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODACH 19 12 12, 19 12 10 i 19 12 04 Numer referencyjny: 228/DRI/2023 Przedmiotem zamówienia jest: ODBIÓR i ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODACH 19 12...
9450955 2023-03-01
godz. 09:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W SŁUPSKU Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych o kodzie 20 02 01 pochodzących z selektywnej zbiórki z mozliwością składania ofert częściowych. Numer referencyjny: 1....