Przetarg 8515279 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu...

   
Analizuj Zamówienie 8515279 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-08
przedmiot ogłoszenia
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie us
ug polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych gromadzonych na terenie gminy Rejowiec Fabryczny w okresie od 2 stycznia 2022 r do 29 grudnia 2023 r .Przedmiot zamówienia obejmuje :1) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie i odpadów niesegregowanych (zmieszanych), odbieranych bez względu na występujące warunki atmosferyczne z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.2) Zaopatrywanie nieruchomości w worki na odpady gromadzone selektywnie i odpady niesegregowane (zmieszane).3) Organizacja i obsługa Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów w każdej miejscowości dwa razy w roku oraz zagospodarowanie zebranych odpadów.4) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz bioodpadów do wybranej przez wykonawcę Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami – instalacje komunalne należy wskazać w ofercie.5) Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych do wybranej przez wykonawcę Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami – instalacje komunalne należy wskazać w ofercie.Rodzaj i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:1. Frakcja zmieszana (niesegregowane – zmieszane odpady komunalne ), pozostałości z sortowania odpadów komunalnych – gromadzona w pojemnikach lub workach koloru czarnego z napisem „Zmieszane” - w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej raz w miesiącu, z zabudowy wielorodzinnej dwa razy w miesiącu;2. Papier, tektura - gromadzone w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego z napisem „Papier” - raz w miesiącu;3. Szkło - gromadzone w pojemnikach lub workach koloru zielonego z napisem „Szkło”- raz w miesiącu;4. Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – gromadzone w pojemnikach lub workach koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - raz w miesiącu;5. Bioodpady (stanowiące odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych oraz ulegające biodegradacji odpady z pielęgnacji ogrodów ) – gromadzone w pojemnikach lub workach koloru brązowego z napisem „Bio”- w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej raz w miesiącu, z zabudowy wielorodzinnej dwa razy w miesiącu;6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w formie wystawek przed nieruchomość dwa razy w roku .7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, tj. odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości - w formie wystawek przed nieruchomość dwa razy w roku.8. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów, wykonywanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości (powstałe w gospodarstwie domowym) – gromadzone w odpowiednich kontenerach – na indywidualne zamówienie do firmy wywozowej, w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia zgłoszenia (nie więcej niż 1 pojemnik 1100 l na rok z gospodarstwa);9. Zużyte opony z wyłączeniem opon pochodzących z działalności gospodarczej w tym rolniczej - w formie wystawek przed nieruchomość dwa razy w roku (nie więcej niż 8 szt. na jeden raz z gospodarstwa);10. Przeterminowane leki, przeterminowane chemikalia obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby, lakiery, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach, odpady niebezpieczne, w tym zużyte świetlówki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory– gromadzone w wyznaczonych punktach w terminie określonym w harmonogramie dwa razy w roku.11. Popiół z gospodarstw domowych – gromadzony w kontenerach - raz w miesiącu w okresie od 01 listopada do 30 kwietnia.Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie: • liczba gospodarstw domowych ok. 1315• szacunkowa masa odpadów planowana do odbioru z terenu Gminy w okresie realizacji zamówienia 1300 Mg Powyższe dane mają charakter poglądowy, a ewentualne zmiany tych wielkości w trakcie realizacji umowy nie stanowią podstawy do zmiany warunków umowy i roszczeń o zmianę wynagrodzenia.

Rpi.271.4.2021
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90511000, 90511300, 90512000, 90513100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8560172 2021-12-13
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec (Etap I) – 3 części Część 1: Przedmiot zamówienia w Części 1...
8516489 2021-12-13
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY WŁADYSŁAWOWO Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Władysławowo Numer referencyjny: ZP.271.25.RŚiGO.21 Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Władys...
8529776 2021-12-13
godz. 11:30
URZĄD GMINY WIELISZEW Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości położonych na terenie Gminy Wieliszew Numer referencyjny: ZZP.271.1.25.2021.AZ Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zago...
8563284 2021-12-13
godz. 12:00
CHEMWIK SP. Z O.O. Odbiór, transport oraz przetworzenie odpadu o kodzie 19 08 05
8556947 2021-12-15
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wywóz wersalki i dwóch foteli w dobrym stanie - Warszawa Zlecę wywóz wersalki i dwóch foteli w dobrym stanie.
8568165 2021-12-15
godz. 10:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Świętochłowice objętych komercyjnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 1. Przedmiot...
8529767 2021-12-15
godz. 12:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W WĘGROWIE Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenów gmin obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Węgrowie Numer referencyjny: ZOiGO/2021/3 Przedmiote...
8529756 2021-12-16
godz. 09:00
41 BAZA LOTNICTWA SZKOLNEGO W DĘBLINIE Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów konsumpcyjnych kat.3, odpadów medycznych oraz odpadów NIEbezpiecznych i innych niż NIEbezpieczne z kompleksów administrowanych przez ...
8529689 2021-12-16
godz. 11:00
URZĄD GMINY ZŁOTY STOK Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komun. powstających na terenie NIEruchomości zamieszk.z ter.Gm.Złoty Stok oraz utworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów kom.(PSZO...
8559615 2021-12-22
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŁYSZKOWICE Odbiór i zagospodarowanie NIEsegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu gminy Łyszkowice w 2022 roku Numer referencyjny: RG.271.1.8.2021 1. Przedm...