Przetarg 9347524 - Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w...

   
Analizuj Zamówienie 9347524 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-12-02
przedmiot ogłoszenia
Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z NIEruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie
Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 3 zadania Numer referencyjny: TZ/TT/24/2022
1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 z NIEruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków gromadzonych w workach oraz świątecznych drzewek choinkowych i transport odpadów do kompostowni zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Krzemienieckiej 40, a TAKże zakup oraz dostarczanie worków do gromadzenia odpadów zielonych oraz odbiór gałęzi wg wskazań Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera zał. nr 1 a) – 1 c do SWZ.
3. Miejscem świadczenia usługi jest Gmina Miejska Kraków.
4. Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowych na poszczególne części (zadania) z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część (zadanie).
Część nr 1 (Zadanie nr 1) obejmuje obszar Dzielnic XV, XVI, XVII, XVIII.
Część nr 2 (Zadanie nr 2) obejmuje obszar Dzielnic IV, V, VI, VII.
Część nr 3 (Zadanie nr 3) obejmuje obszar Dzielnic XI, XII, XIII.
Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 3 zadania - zadanie 1 Część nr 1 Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków gromadzonych w workach oraz świątecznych drzewek choinkowych i transport odpadów do kompostowni zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Krzemienieckiej 40, a także zakup oraz dostarczanie worków do gromadzenia odpadów zielonych oraz odbiór gałęzi wg wskazań Zamawiającego. Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera zał. nr 1 a) do SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowych na poszczególne części (zadania) z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część (zadanie). Część nr 1 (Zadanie nr 1) obejmuje obszar Dzielnic XV, XVI, XVII, XVIII.
Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 3 zadania - zadanie 2 Część nr 2 Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków gromadzonych w workach oraz świątecznych drzewek choinkowych i transport odpadów do kompostowni zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Krzemienieckiej 40, a także zakup oraz dostarczanie worków do gromadzenia odpadów zielonych oraz odbiór gałęzi wg wskazań Zamawiającego. Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera zał. nr 1 b) do SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowych na poszczególne części (zadania) z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część (zadanie). Część nr 2 (Zadanie nr 2) obejmuje obszar Dzielnic IV, V, VI, VII.
Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 3 zadania - zadanie 3 Część nr 3 Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków gromadzonych w workach oraz świątecznych drzewek choinkowych i transport odpadów do kompostowni zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Krzemienieckiej 40, a także zakup oraz dostarczanie worków do gromadzenia odpadów zielonych oraz odbiór gałęzi wg wskazań Zamawiającego. Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera zał. nr 1 c) do SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowych na poszczególne części (zadania) z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część (zadanie). Część nr 3 (Zadanie nr 3) obejmuje obszar Dzielnic XI, XII, XIII.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90512000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9435481 2023-01-27
godz. 12:00
PRZEDSIĘBIORSTWO WULKANIZACJI TAŚM I PRODUKCJI WYROBÓW GUMOWYCH BESTGUM POLSKA SP. Z O.O. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z TERENU SPÓŁKI BESTGUM POLSKASP Z O.O.
9420559 2023-01-27
godz. 12:00
POLREGIO S.A. ROZEZNANIE RYNKU - Odbioru odpadu w postaci powypadkowego pojazdu EN57AL-2108– nienadającego się do użytku - PR Szczecin
9448719 2023-01-30
godz. 09:00
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. Złom N10 (drut) z ocynkowni kod 19 12 02 10Mg odbiór 31.01.2023 lokalizacja Siedlce
9404671 2023-01-30
godz. 10:00
SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych ze Szpitala Powiatowego w Chrzanowie Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych ze Szpitala Powiatow...
9408667 2023-01-30
godz. 11:35
SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów pochodzących z działalności SPSZOZ „Zdroje” w pakietach Numer referencyjny: 50/2022 Przedmiotem zamówienia jest: a...
9442645 2023-01-31
godz. 12:00
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. Zapytanie o informację (RFI) - -quot;Odbiór i zagospodarowanie odpadu kod 10 01 25 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole-quot; Zapytanie o informację (RFI) - -quot;Odbiór i zagos...
9444547 2023-02-01
godz. 23:59
MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. PŁK. KAROLA BACZA Wywóz i utylizacja ścieków ze zbiornika bezodpływowego z nieruchomości administrowanej przez Morski Oddział Straży Granicznej pod adresem: Gdańsk-Rębiechowo ul. Szybowcowa 39.
9448124 2023-02-03
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z SPWZOZ w Stargardzie Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i ut...
9415537 2023-02-07
godz. 08:30
KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA Usługa w zakresie odbioru, załadunku, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym: NIEsegregowanych odpadów komunalnych, szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tekt...
9406664 2023-02-07
godz. 11:30
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE Wywóz NIEczystości stałych, płynnych i NIEbezpiecznych z jednostek administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Część II - w podziale na 12 zadań. Numer referencyjny: O/WA.D-3....