Przetarg 10134224 - Odbiór i transport odpadów kuchennych, medycznych oraz...

   
Analizuj Zamówienie 10134224 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-12-06
przedmiot ogłoszenia
Odbiór i transport odpadów kuchennych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne do miejsc dalszego zagospodarowa
nia z terenów kompleksów wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach w podziale na 3 części. 4WOG-1200.2712.102.2023

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze i transporcie odpadów kuchennych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne do miejsc dalszego zagospodarowania z terenów kompleksów wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach w podziale na 3 części:Część nr 1 Odbiór i transport odpadów kuchennych do miejsc dalszego zagospodarowania z terenów kompleksów wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach;Część nr 2 Odbiór i transport odpadów medycznych do miejsc dalszego zagospodarowania z terenów kompleksów wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach;Część nr 3 Odbiór i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne do miejsc dalszego zagospodarowania z terenów kompleksów wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki:• Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy dla części od 1 do 3.• Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia dla części od nr 1 do nr 3.• Załącznik nr 3.1 do 3.3 – formularze cenowe odpowiednio dla danej części/ zadania.• Załącznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy dla części/zadania od nr 1 do nr 3.Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej SWZ.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90533000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10273404 2024-02-23
godz. 10:00
Pomorskie ZZO/l.dz.4/2024/E.B. Zapytanie ofertowe na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 19 12 02 – Metale żelazne (stal gruba) PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zapytanie ofertowe na odbiór i z...
10278052 2024-02-26
godz. 11:30
Śląskie odbiór złomu z rozbiórki elementów wyposażenia drogowego z zadania inwestycji realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie pn.: Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maj...
10268175 2024-02-27
godz. 10:00
Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych dla Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o. o. w 2024 r.
10260393 2024-02-28
godz. 10:00
Mazowieckie sprzedaż złomu - wycofanego z eksploatacji pojazdu serii EZT EN 57-935 (kod odpadu 16 01 17 metale żelazne), będącego własnością Spółki „ Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
10217003 2024-02-29
godz. 10:00
Opolskie Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych w związku z prowadzoną przez USK w Opolu działalnością leczniczą.
10267517 2024-02-29
godz. 10:00
Dolnośląskie Odbiór i recykling pojazdów należących do RZGW we Wrocławiu Przedmiot zamówienia składa się z następujących części: Część 1: Samochód osobowy FIAT Seicento 1108 ccm benz. nr ...
10237711 2024-03-04
godz. 11:00
Lubelskie Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie i składowanie odpadów o kodzie 19 05 99 – Inne...
10240330 2024-03-05
godz. 10:00
Zachodniopomorskie ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY PYRZYCE I ICH ZAGOSPODAROWANIE
10235234 2024-03-07
godz. 09:00
Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Redy w latach 2024-2026 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadó...
10255711 2024-03-20
godz. 09:30
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ od dnia 1 maja 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r. 1.1. Odbiór z nieruchomości ...