Przetarg 9362445 - „Odbieranie i transport odpadów komunalnych zebranych z...

   
Analizuj Zamówienie 9362445 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-12-08
przedmiot ogłoszenia
„Odbieranie i transport odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Pacanów w 2023 r.”

Przedmiotem zamówienia jest „O
dbieranie i transport odpadów komunalnych zebranych z terenugminy Pacanów w 2023 r.” w szacunkowej ilości 1100 Mg.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SWZ.

RK.271.4.2022
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90513100, 90533000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9420559 2023-01-27
godz. 12:00
POLREGIO S.A. ROZEZNANIE RYNKU - Odbioru odpadu w postaci powypadkowego pojazdu EN57AL-2108– nienadającego się do użytku - PR Szczecin
9442014 2023-01-30
godz. 08:00
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZAMOTUŁACH SP. Z O.O. Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych, PSZOK, z dodatkowych umów oraz wytworzonych przez Zamawiającego z terenu Miasta i Gminy Szamotu...
9439919 2023-01-30
godz. 10:00
URZĄD GMINY PERZÓW Likwidacja zagrożenia dla środowiska, poprzez usunięcie i zagospodarowanie odpadów w tym niebezpiecznych, zgromadzonych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym - wykonanie zastępcze
9429008 2023-01-30
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Bogatynia w ramach czterech zadań Numer referencyjny: I.271.1.2023.PW Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospod...
9447456 2023-01-31
godz. 10:00
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO Odbiór odpadów zmieszanych
9439385 2023-01-31
godz. 11:00
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W ŁODZI Świadczenie usług odbioru nieczystości płynnych z obiektów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi położonych w Grotnikach przy ul. Sosnowej 11 i Ozorkowskiej 3
9442461 2023-02-02
godz. 08:42
URZĄD GMINY WILCZYN Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wilczyn, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Odbierani...
9406611 2023-02-03
godz. 10:00
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W PUŁAWACH „Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów PreRDF do produkcji paliwa alternatywnego, tj. odpadów o kodzie 19 12 12” Numer referencyjny: ZP/ZUK/22/2022 Przedmiotem zamówienia ...
9444992 2023-02-08
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W KONINIE „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU POWIATU KONIŃSKIEGO W ROKU 2023” Przedmiotem zamówienia jest usuwanie wyrobów zawierających azbest, tj. odpadów o kodach 17 06 01*...
9431531 2023-02-14
godz. 09:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W KATOWICACH Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu NIE odpowiadającego wymaganiom o kodzie 19 05 03 Numer referencyjny: PN/03/2023 Przedmiotem za mówienia jest Sukcesywny odbiór, t...