Zlecenie 8910704 - Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk -...

   
Zamówienie 8910704 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-17
przedmiot zlecenia
Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja

Przedmiotem zamówienia jest druk w nakładzie 8000 szt. oraz d
ystrybucja do 6 lokalizacji pomocy edukacyjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, interwencji do zwierząt objętych projektem „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy jest określony w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.
branża Poligrafia, Wydawnictwa
podbranża usługi kserograficzne, poligraficzne, inne
kody CPV 79810000, 79820000, 79823000, 79824000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kserograficzne, poligraficzne, inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9008736 2022-07-07
godz. 09:00
DIECEZJA PELPLIŃSKA Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji działań promocyjn...
9011858 2022-07-08
godz. 09:00
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Przedmiotem zamówienia jest: Usługa druku i dostawy Biuletynu Informacyjnego Studentów AGH - Kc-zp.272-247/22 Kc-zp.272-247/22
9011626 2022-07-08
godz. 23:59
PUP EUROASFALT SP. Z O.O. Ekspansja rynków międzynarodowych sposobem na konkurencyjność Spółki Euroasfalt Usługi doradcze w zakresie: przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego spółki EUROASFALT ...
9016878 2022-07-11
godz. 08:00
JSW KOKS S.A. DRUK - REJESTR POLECEŃ USTNYCH NA WYKONYWANIE PRAC PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH (ZKJ AM629729)
9006033 2022-07-12
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LESKU Wykonanie pieczęci służbowych
9025469 2022-07-15
godz. 14:00
URZĄD MIASTA I GMINY WŁADYSŁAWOWO Usługa drukowania i dostawy do Urzędu Miejskiego we Władysławowie miesięcznika Biuletyn Informacyjny Gminy Władysławowo Ratusz.
9010353 2022-07-18
godz. 23:59
UNIWERSYTET GDAŃSKI Przygotowanie dwóch publikacji naukowych dotyczących ogólnego formalizmu przyczynowego przesyłania informacji w globalnie hiperbolicznych czasoprzestrzeniach, z uwzględnieniem schemató...
9015107 2022-07-19
godz. 11:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE Przeprowadzenie działań promocyjnych dla potrzeb realizacji projektu „Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie” Numer referencyjny: SG-V.272.2.2.2022 1. Gł...
9018336 2022-07-21
godz. 12:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE Druk przewodnika rowerowego oraz map rowerowych oraz ich dystrybucja do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Numer referencyjny: TS-VIII.272.1.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest druk pr...
8944890 2022-07-28
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** copywriter Zlecę wykonanie pisma intecyjnego do klienta. Dawid K.