Przetarg 7299312 - Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański -...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7299312 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-24
przedmiot ogłoszenia
Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański - Budowa Parku Nauk Przyrodniczych
Numer referencyjny: ZP.271.1.2020

Prze
dmiotem zamówienia jest: przedsięwzięcie pn.: „Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański – budowa Parku Nauk Przyrodniczych, obejmująca:
1) ścieżki i place o nawierzchni gruntowej wraz z placami:
- nawierzchnia gruntowa z mieszanek żwirowo-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym,
2) ścieżki z nawierzchnią mineralną:
- nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia – mieszanka bazaltowa frakcji 0/31,5 mm, gr. 12 cm z zaklinowaniem,
- nawierzchni z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia – zamiałowana na gr. 1 cm mieszanką granulowaną 0,075-4,0 mm,
- nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm – pobocze gruntowe,
3) sadzenie drzew i krzewów liściastych wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem,
4) montaż małej architektury
5) przystanki dydaktyczne.
Roboty budowlane należy wykonać w zakresie określonym w dokumentacji projektowej oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zieleń, mała architektura
kody CPV 45111200, 45111291, 45112711, 45233200, 45233293, 77211500, 77310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się