Przetarg 7555632 - Ochrona obiektowa, ochrona imprez, zabezpieczenie medyczne i...

   
Analizuj Zamówienie 7555632 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-24
przedmiot ogłoszenia
Ochrona obiektowa, ochrona imprez, zabezpieczenie medyczne i sanitarne imprez, które będzie organizowała Fabryka Pełna Życia
w Dąbrowie Górniczej.
Numer referencyjny: ZP/06/2020

Przedmiotem zamówienia jest: Ochrona obiektowa, ochrona imprez, zabezpieczenie medyczne i sanitarne imprez, które będzie organizowała Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540115462-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-02, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-03, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
branża Medyczna, Ochrona, Sprzątanie, Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport
podbranża usługi medyczne, ochrona osób i mienia, sprzątanie terenu, imprezy masowe
kody CPV 34928300, 45215500, 75241000, 79710000, 79952000, 85120000, 90600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się