Zlecenie 8443784 - Ocena stateczności skarp składowiska odpadów...

   
Zamówienie 8443784 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-10-07
przedmiot zlecenia
Ocena stateczności skarp składowiska odpadów poprodukcyjnych w TW S.A. - El. Siersza w Trzebini wykonana metodami geotechniczny
mi.
branża Ekologia, środowisko
podbranża ekspertyzy, prognozy
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: ekspertyzy, prognozy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8444849 2021-10-15
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY ZŁOTÓW OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA LATA 2022-2025 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2029 1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie dokumentu pod nazwą „Progr...
8433061 2021-10-18
godz. 10:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Usługa w zakresie opracowania dokumentu pn. Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położnych wzdłuż dróg miasta Skierniewice o obciążeniu ponad 3 000 000 po...
8444214 2021-10-19
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Opracowanie Strategicznej mapy hałasu miasta Zielona Góra.2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strategicznej mapy hałasu miasta Zielona ...
8455804 2021-10-19
godz. 10:00
TAURON WYTWARZANIE S.A. Udział w postępowaniu "Pomiary i badania opadu pyłów wokół składowisk odpadów paleniskowych TAURON Wytwarzanie S.A. - Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych"
8460179 2021-10-20
godz. 10:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W KIELCACH Ustalenia wartości szacunkowej na wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych ...
8428596 2021-10-22
godz. 00:00
STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027, za lata 2020 - 2021
8464511 2021-10-22
godz. 12:00
URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI Wykonanie opinii w postępowaniu administracyjnym w sprawie nakazu usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, tj. z działki nr ewid. 1200/28 położonej...
8449410 2021-10-22
godz. 12:00
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z O.O. Kompleksowe badanie wody oraz ścieków popłucznych w latach 2022-23 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.
8397463 2021-10-27
godz. 10:00
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SP. Z O.O. Zadanie 4 : „Kotłownia szczytowa EC Mikołaj – budowa” Numer referencyjny: WEZCP/PNBN/109/2021 Przedmiotem Zamówienia jest całość prac budowlanych, uzyskanie NIEzbędnych decyzji administracyj...
8462224 2021-10-29
godz. 12:00
ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A. Pomiary imisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych dla sieci pomiarowej wokół składowiska/ magazynu odpadów paleniskowych PIÓRY i magazynu gipsu TURSKO oraz punktu pomiarowego wg metodologii refe...