Przetarg 7495393 - Obsługa wózka jezdniowego wraz z uprawnieniami UDT i...

   
Analizuj Zamówienie 7495393 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-22
przedmiot ogłoszenia
Obsługa wózka jezdniowego wraz z uprawnieniami UDT i bezpieczną wymianą i eksploatacją butli gazowej LPG aktualizującego kwa
lifikacje zawodowe na rynku pracy dla uczestników projektu Aktywne Centrum-Szansa dla Nas! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno zawodowego społeczności lokalnych - ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się