Przetarg 7697549 - Obsługa serwisowa pojazdów samochodowych Spółki w latach...

   
Analizuj Zamówienie 7697549 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-09-16
przedmiot ogłoszenia
Obsługa serwisowa pojazdów samochodowych Spółki w latach 2021–2022 Numer referencyjny: 6060/ILG 6/15494/04108/20/P
Przedmio
tem zamówienia jest obsługa serwisowa samochodów służbowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie:a) przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych;b) napraw pogwarancyjnych;c) napraw wynikających z przeglądów technicznych samochodów;d) napraw wynikających z wystąpienia awarii samochodów;e) okresowych badań technicznych samochodów;f) napraw powypadkowych w tym blacharskich i lakierniczych;g) zakupu, wymiany i wulkanizacji opon wraz z wyważaniem;h) pozostałych napraw wynikających z eksploatacji pojazdów samochodowych (nie dotyczy napraw gwarancyjnych).Wykaz samochodów z uwzględnieniem marki i modelu, okresu gwarancji producenta, przebiegu, roku produkcji, miejsca użytkowania, objętych przedmiotem zamówienia, stanowi Załącznik nr 3 do umowy, będący jej integralną częścią. Zamawiający zastrzega, że liczba samochodów, jak i marek może ulec zmianie w związku ze zmianami w stanie floty samochodowej spowodowane likwidacją starych i/lub zakupem nowych pojazdów.Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ („OPZ”).
branża Motoryzacja
podbranża usługi serwisowe, przeglądy, holowanie
kody CPV 50112200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się