Przetarg 9094953 - Obsługa kursów liniowych (Usługa A) Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 9094953 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-08-08
przedmiot ogłoszenia
Obsługa kursów liniowych (Usługa A) Numer referencyjny: CZ.26.411.2022.DTPN
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz
Zamawiającego Usługi A (kursów liniowych) polegającej na przewożeniu Przesyłek, w tym Przesyłek których zawartość będą stanowiły Przesyłki pocztowe oraz których zawartość będą stanowiły towary NIEbezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów NIEbezpiecznych, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy, i wydania Przesyłek przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku w podziale na 8 Części.
Obsługa kursów liniowych (Usługa A): 31181 DER Zielona Góra - WER Olsztyn Część nr 1 1. Numer kursu: 31181 na trasie DER Zielona Góra - WER Olsztyn ; Maksymalne ilości usług, które mogą zostać zlecone Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach wykonywania umowy: — maksymalna ilość kilometrów z prawem opcji - 127 257, — ilość kilometrów gwarantowana - 101 806, — ilość kilometrów objęta prawem opcji - 25 451 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady realizacji przedmiotu zamówienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ oraz w SWZ. 2. Dla zamówienia przewiduje się możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres zamówienia został wskazany w SWZ.
Obsługa kursów liniowych (Usługa A): 10142_14104 Warszawa - Komorniki Komorniki - Warszawa Część nr 2 1. Numer kursu: 10142_14104 Warszawa - Komorniki Komorniki - Warszawa; Maksymalne ilości usług, które mogą zostać zlecone Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach wykonywania umowy: — maksymalna ilość kilometrów z prawem opcji - 159 636, — ilość kilometrów gwarantowana -127 709, — ilość kilometrów objęta prawem opcji - 31 927 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady realizacji przedmiotu zamówienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ oraz w SWZ. 2. Dla zamówienia przewiduje się możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres zamówienia został wskazany w SWZ.
Obsługa kursów liniowych (Usługa A):14134_13143 Komorniki-Zabrze Zabrze-Komorniki Część nr 3 1. Numer kursu: 14134_13143 Komorniki-Zabrze Zabrze-Komorniki; Maksymalne ilości usług, które mogą zostać zlecone Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach wykonywania umowy: — maksymalna ilość kilometrów z prawem opcji - 178 210 — ilość kilometrów gwarantowana - 142 568 — ilość kilometrów objęta prawem opcji - 35 642 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady realizacji przedmiotu zamówienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ oraz w SWZ. 2. Dla zamówienia przewiduje się możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres zamówienia został wskazany w SWZ.
Obsługa kursów liniowych (Usługa A):29121_12291 Gorzów Wlkp.-Zielona Góra-Niepołomice Niepołomice-Zielona Góra-Gorzów Wlkp. Część nr 4 1. Numer kursu:29121_12291 Gorzów Wlkp.-Zielona Góra-Niepołomice Niepołomice-Zielona Góra-Gorzów Wlkp.; Maksymalne ilości usług, które mogą zostać zlecone Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach wykonywania umowy: — maksymalna ilość kilometrów z prawem opcji - 293 168 — ilość kilometrów gwarantowana - 234 534 — ilość kilometrów objęta prawem opcji - 58 634 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady realizacji przedmiotu zamówienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ oraz w SWZ. 2. Dla zamówienia przewiduje się możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres zamówienia został wskazany w SWZ.
Obsługa kursów liniowych (Usługa A):29141_14291 Gorzów Wlkp.-Komorniki Komorniki-Gorzów Wlkp. Część nr 5 1. Numer kursu: 29141_14291 Gorzów Wlkp.-Komorniki Komorniki-Gorzów Wlkp..; Maksymalne ilości usług, które mogą zostać zlecone Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach wykonywania umowy: — maksymalna ilość kilometrów z prawem opcji - 84 336 — ilość kilometrów gwarantowana - 67 469 — ilość kilometrów objęta prawem opcji - 16 867 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady realizacji przedmiotu zamówienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ oraz w SWZ. 2. Dla zamówienia przewiduje się możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres zamówienia został wskazany w SWZ.
Obsługa kursów liniowych (Usługa A):30141_14302 Kalisz-Komorniki Komorniki-Kalisz Część nr 6 1. Numer kursu:30141_14302 Kalisz-Komorniki Komorniki-Kalisz.; Maksymalne ilości usług, które mogą zostać zlecone Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach wykonywania umowy: — maksymalna ilość kilometrów z prawem opcji - 66 264 — ilość kilometrów gwarantowana - 53 011 — ilość kilometrów objęta prawem opcji - 13 253 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady realizacji przedmiotu zamówienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ oraz w SWZ. 2. Dla zamówienia przewiduje się możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres zamówienia został wskazany w SWZ.
Obsługa kursów liniowych (Usługa A):30142_14303 Kalisz-Komorniki Komorniki-Kalisz Część nr 7 1. Numer kursu: 30142_14303 Kalisz-Komorniki Komorniki-Kalisz; Maksymalne ilości usług, które mogą zostać zlecone Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach wykonywania umowy: — maksymalna ilość kilometrów z prawem opcji - 66 264 — ilość kilometrów gwarantowana - 53 011 — ilość kilometrów objęta prawem opcji - 13 253 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady realizacji przedmiotu zamówienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ oraz w SWZ. 2. Dla zamówienia przewiduje się możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres zamówienia został wskazany w SWZ.
Obsługa kursów liniowych (Usługa A):14211_21142 Komorniki-Lisi Ogon Lisi Ogon-Komorniki Część nr 8 1. Numer kursu:14211_21142 Komorniki-Lisi Ogon Lisi Ogon-Komorniki ; Maksymalne ilości usług, które mogą zostać zlecone Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach wykonywania umowy: — maksymalna ilość kilometrów z prawem opcji - 71 284 — ilość kilometrów gwarantowana - 57 027 — ilość kilometrów objęta prawem opcji - 14 257 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady realizacji przedmiotu zamówienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ oraz w SWZ. 2. Dla zamówienia przewiduje się możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres zamówienia został wskazany w SWZ.
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 60160000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Mazowieckie, śląskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9161627 2022-09-26
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Doręczanie/odbiór przesyłek KEP miasto Poznań - 3 części_rejon 20B, rejon30B, rejon20A Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi B, polegającej na dor...
9166772 2022-09-27
godz. 10:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa G (RD Gdańsk) Numer referencyjny: CZ.26.480.2022.DTPN Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi G polegającej na przewożeniu Przesyłek (w tym Prze...
9134605 2022-09-27
godz. 15:00
VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A. Usługi pocztowe i kurierskie dla wszystkich Spółek z Grupy Veolia w Polsce w latach 2023-2025
9171877 2022-09-28
godz. 10:00
POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na okres 24 mie...
9175573 2022-09-28
godz. 10:00
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE W KRAKOWIE Część 1: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę – Operatora pocztowego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek poczt...
9176550 2022-09-29
godz. 10:00
KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE świadczenia usług w zakresie przesyłek kurierskich dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. świadczenia usług w zakresie przesyłek kuriersk...
9175084 2022-09-30
godz. 10:00
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE W KRAKOWIE Świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług kurierskich krajowych i zagranicznych. Część 1: Sukcesywne świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług kur...
9169910 2022-09-30
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Kursy liniowe - 13142/14133; 13141/14132; 13163/16132; 13322/32132; AVON13 - RD Katowice Numer referencyjny: CZ.26.533.2022.DTPŁ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiaj...
9189724 2022-10-03
godz. 14:00
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Świadczenie na rzecz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym SKO/1/ZP/2022
9145792 2022-10-05
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów międzywęzłowych (Usługa A) w obszarze działania RD Warszawa (7 części) Numer referencyjny: CZ.26.520.2022.DTW Przedmiote...