Przetarg 7723337 - Obsługa codzienna ujęć wody podziemnej oraz stacji...

   
Analizuj Zamówienie 7723337 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-29
przedmiot ogłoszenia
Obsługa codzienna ujęć wody podziemnej oraz stacji uzdatniania wody i hydroforni administrowanych przez 16 Wojskowy Oddział
Gospodarczy w Drawsku Pomorskim.
Numer referencyjny: 682/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest Obsługa codzienna ujęć wody podziemnej oraz stacji uzdatniania wody i hydroforni administrowanych przez 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim.
2. Cel przedsięwzięcia - Ciągła dostawa wody do celów spożywczych oraz socjalno – bytowych o parametrach zgodnych z aktualnymi przepisami oraz normami do obiektów administrowanych przez 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim.
3. Zakres prac obsługi codziennej ujęć wody podziemnej oraz stacji uzdatniania wody i hydroforni obejmuje w szczególności: Zgodnie z DTR oraz instrukcjami eksploatacji urządzeń zamontowanych na ujęciach wody podziemnej oraz stacjach uzdatniania wody i hydroforniach Wykonawca ma obowiązek:
1) Prowadzenia książki obsługi codziennej hydroforni.
2) Codziennego nadzoru i konserwacji urządzeń wchodzących w skład sieci wodociągowej na terenie administrowanym przez 16 WOG Drawsko Pomorskie w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 15:00 w piątek w godzinach od 7:00 do 12:З0.
3) Codzienna obsługa stałych urządzeń technicznych: studni głębinowych, zestawu odżelaziaczy, zestawu pomp ciśnieniowych, zbiornika sprężonego powietrza, sprężarek, kolumn Jonitowych, uzupełnień soli tabletkowej (chlorek sodu NaCl), zasobnika wody technologicznej, zbiornika retencyjnego z urządzeniem poziomu wody.
4) Odczyt głównego wodomierza wody uzdatnionej na koniec miesiąca i wpisanie stanu do „Raportu codziennej obsługi ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody i hydroforni” zwany dalej „Raportem”.
5) Wykonanie na koniec miesiąca wyliczenia zużycia wody na każdej hydroforni, odnotowanie wyniku w książce obsługi hydroforni. Załączenie dokumentu do Raportu właściwej Grupy Zabezpieczenia. Przekazanie kopii dokumentu z odczytu oraz zużycia wody do Infrastruktury 16 WOG w Olesznie.
6) Utrzymanie w czystości terenu ujęć wody podziemnej oraz hydroforni.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SIWZ
5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę min. 6 pracowników na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) , zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia.
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne, uzdatnianie wody
kody CPV 45232100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się