Przetarg 8322154 - Obsługa bocznic kolejowych w TAURON Wytwarzanie S.A. oraz...

   
Analizuj Zamówienie 8322154 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-10
przedmiot ogłoszenia
Obsługa bocznic kolejowych w TAURON Wytwarzanie S.A. oraz Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o. o. Numer referencyjny: PZP/TW/02689
/2021
Przedmiotem zamówienia jest obsługa bocznic kolejowych w TAURON Wytwarzanie S.A. oraz w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o., z podziałem na cztery części. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, w tym poszczególnych części Przedmiotu Zamówienia, został określony we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Część I: Obsługa bocznicy kolejowej w TAURON Wytwarzanie S.A. - Elektrownia Jaworzno oraz Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o. o. Część nr 1 Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawarto w SWZ.
Część II: Obsługa bocznicy kolejowej w TAURON Wytwarzanie S.A. - Elektrownia Łaziska. Część nr 2 Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawarto w SWZ.
Część III: Obsługa bocznicy kolejowej w TAURON Wytwarzanie S.A. - Elektrownia Łagisza. Część nr 3 Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawarto w SWZ.
Część IV: Obsługa bocznicy kolejowej w TAURON Wytwarzanie S.A. - Elektrownia Siersza. Część nr 4 Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawarto w SWZ.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 168-440856 z dnia 2021-08-31:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 - 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1 - 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 12:30
branża Drogownictwo
podbranża linie kolejowe, tramwajowe
kody CPV 63711000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się