Zlecenie 8671645 - O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POMOCY TECHNICZNEJ ZE ŚRODKÓW...

   
Zamówienie 8671645 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-01-25
przedmiot zlecenia
O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POMOCY TECHNICZNEJ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNE
GO INTELIGENTNY ROZWÓJ

CZĘŚĆ 1 Szanowni Państwo, Bank Gospodarstwa Krajowego zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. Prenumeraty prasy dla Banku 2022/23, zgodnie z załączonymi Opisami przedmiotu zamówienia. Wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty prosimy o składanie dokumentów na bezpłatnej platformie zakupowej eb2b https://bgk.eb2b.com.pl/. Szczegółowe informacje wraz z zakresem wymagań znajdują się w załącznikach do postępowania. W przypadku pytań dotyczących w/w postępowania proszę o kontakt poprzez zakładkę Pytania/informacje, która znajduje się na platformie zakupowej lub pod adresem mail: wojciech.ceglarz@bgk.pl Termin składania ofert: 01.02.2022 godz. 16:00 INFORMACJE DODATKOWE: - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie lub niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający nie jest zobowiązany do powiadomienia Wykonawcy o odmowie wyboru jego oferty. - O ewentualnym wyborze Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani poprzez zaproszenie do podpisania umowy/zamówienia. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny.CZĘŚĆ 2 Szanowni Państwo, Bank Gospodarstwa Krajowego zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. Prenumeraty prasy dla Banku 2022/23, zgodnie z załączonym Opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty prosimy o składanie dokumentów na bezpłatnej platformie zakupowej eb2b https://bgk.eb2b.com.pl/. Szczegółowe informacje wraz z zakresem wymagań znajdują się w załącznikach do postępowania. W przypadku pytań dotyczących w/w postępowania proszę o kontakt poprzez zakładkę Pytania/informacje, która znajduje się na platformie zakupowej lub pod adresem mail: wojciech.ceglarz@bgk.pl Termin składania ofert: 01.02.2022 godz. 16:00 INFORMACJE DODATKOWE: - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie lub niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający nie jest zobowiązany do powiadomienia Wykonawcy o odmowie wyboru jego oferty. - O ewentualnym wyborze Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani poprzez zaproszenie do podpisania umowy/zamówienia. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny.CZĘŚĆ 3 Szanowni Państwo, Bank Gospodarstwa Krajowego zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. Prenumeraty prasy dla Banku 2022/23, zgodnie z załączonym Opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty prosimy o składanie dokumentów na bezpłatnej platformie zakupowej eb2b https://bgk.eb2b.com.pl/. Szczegółowe informacje wraz z zakresem wymagań znajdują się w załącznikach do postępowania. W przypadku pytań dotyczących w/w postępowania proszę o kontakt poprzez zakładkę Pytania/informacje, która znajduje się na platformie zakupowej lub pod adresem mail: wojciech.ceglarz@bgk.pl Termin składania ofert: 01.02.2022 godz. 16:00 INFORMACJE DODATKOWE: - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie lub niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający nie jest zobowiązany do powiadomienia Wykonawcy o odmowie wyboru jego oferty. - O ewentualnym wyborze Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani poprzez zaproszenie do podpisania umowy/zamówienia. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny.
branża Poligrafia, Wydawnictwa
podbranża czasopisma, książki, kalendarze
kody CPV 22120000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: czasopisma, książki, kalendarze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8909121 2022-05-20
godz. 09:27
4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4229 Szacowanie wartości zakupu kalendarzy na 2023 rok. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kalendarz trójdzielny Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku. Kalendarz trójdzieln [.....
8899271 2022-05-20
godz. 23:59
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINA DRWĘCY Koszty bieżące i animacja LGD "Dolina Drwęcy" Zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy kalendarza ściennego na rok 2023
8903633 2022-05-25
godz. 10:00
NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA W WARSZAWIE Część 1: świadczenie usług poligraficznych na rzecz Zamawiającego w zakresie usług wydruku publikacji różnych oraz dostarczeniu wydrukowanych egzemplarzy na adresy wskazane przez Zamawiające...
8908323 2022-05-25
godz. 15:00
URZĄD GMINY KRUPSKI MŁYN Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów: - spożywczych - część nr 1, niezbędnych do realizacji projektu „Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn”. Szczegółowe zestawienie materiałów zawi...
8875657 2022-05-27
godz. 09:00
BIBLIOTEKA MIEJSKA W ŁODZI Systematyczna dostawa książek od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 r. Numer referencyjny: PZP/2/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa książek od dnia zawarcia umowy ...
8909235 2022-05-27
godz. 10:00
KANCELARIA SEJMU RP Druk i dostawa kalendarzy książkowych i kieszonkowych na rok 2023. Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa kalendarzy książkowych i kieszonkowych na rok 2023 do siedziby zamawiającego, z...
8906984 2022-05-27
godz. 10:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE Usługa druku publikacji Część 1: Opracowanie merytoryczne, graficzne, przygotowanie do druku, wydruk i dostawa 2 publikacji KSOW, naklad: 2 000 szt. egz. (każda z publikacji) Część 2: U...
8904140 2022-05-27
godz. 12:00
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W WARSZAWIE Wyłonienie wykonawcy na wydrukowanie 560 egzemplarzy serii wydawniczej CEA Szkoła Artystyczna NR 1(17)/2022
8900671 2022-05-30
godz. 09:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. PROF. WŁ. SZAFERA W RZEMIENIU Dostawa wyposażenia do pracowni weterynaryjnej w ramach przebudowy zabytkowego pałacu jako bazy dydaktycznej szkoły Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni w...
8869471 2022-05-30
godz. 11:00
SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO Zakup i dostawa artykułów biurowych dla wszystkich jednostek szpitala Numer referencyjny: DZP/72/2022 Dostawa materiałów biurowych do Szpitala, zgodnie z pakietami zawartymi w SWZ Pakiet 1 ...