Zlecenie 8655440 - Nr 75/2021/KCDK Przedmiotem zamówienia jest zakup i...

   
Zamówienie 8655440 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-01-17
przedmiot zlecenia
Nr 75/2021/KCDK

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu dla Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem na potrzeby realiza
cji zadania „Cyfrowa Kultura Jutra” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu grantowego „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Dostawa sprzętu o parametrach wskazanych w załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Część I - Zakup kamer do transmisji on-line (3 szt.), wraz z akcesoriami. Budżet: 48 000,00 zł Kamery cyfrowe z akcesoriami Obiektyw szerokokątny Obiektywy standardowe Monitor podglądowy Wszystkie sprzęty muszą być objęte gwarancją na okres minimum 24 miesięcy. Termin składania ofert 28 stycznia 2022 r. W załączeniu: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. Załącznik nr 2a – Szczegółowe zestawienie i opis oferowanego przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna. Załącznik nr 5 – Wzór umowy.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu dla Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem na potrzeby realizacji zadania „Cyfrowa Kultura Jutra” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu grantowego „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Dostawa sprzętu o parametrach wskazanych w załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Część II - Zakup oświetlenia filmowego oraz teatralnego wraz z akcesoriami. Budżet: 8 000,00 zł Reflektory LED PAR Studyjne lampy światła ciągłego wraz z akcesoriami Wszystkie sprzęty muszą być objęte gwarancją na okres minimum 24 miesięcy. Termin składania ofert 28 stycznia 2022 r. W załączeniu: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. Załącznik nr 2a – Szczegółowe zestawienie i opis oferowanego przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna. Załącznik nr 5 – Wzór umowy.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu dla Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem na potrzeby realizacji zadania „Cyfrowa Kultura Jutra” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu grantowego „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Dostawa sprzętu o parametrach wskazanych w załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Część III - Zakup wyposażenia nagłośnieniowego. Budżet: 10 900,00 zł Kolumny odsłuchowe Bezprzewodowy podwójny mikrofon wokalny Mikroporty bezprzewodowe Wszystkie sprzęty muszą być objęte gwarancją na okres minimum 24 miesięcy. Termin składania ofert 28 stycznia 2022 r. W załączeniu: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. Załącznik nr 2a – Szczegółowe zestawienie i opis oferowanego przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna. Załącznik nr 5 – Wzór umowy.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu dla Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem na potrzeby realizacji zadania „Cyfrowa Kultura Jutra” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu grantowego „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Dostawa sprzętu o parametrach wskazanych w załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Część IV - Zakup wyposażenia do przeprowadzania transmisji on-line. Budżet: 4 400,00 zł Mikser do produkcji na żywo Kable HDMI Wszystkie sprzęty muszą być objęte gwarancją na okres minimum 24 miesięcy. Termin składania ofert 28 stycznia 2022 r. W załączeniu: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. Załącznik nr 2a – Szczegółowe zestawienie i opis oferowanego przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna. Załącznik nr 5 – Wzór umowy.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu dla Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem na potrzeby realizacji zadania „Cyfrowa Kultura Jutra” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu grantowego „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Dostawa sprzętu o parametrach wskazanych w załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Część V – Zakup laptopów do prowadzenia zajęć zdalnych. Budżet: 15 000,00 zł Laptopy Wszystkie sprzęty muszą być objęte gwarancją na okres minimum 24 miesięcy. Termin składania ofert 28 stycznia 2022 r. W załączeniu: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. Załącznik nr 2a – Szczegółowe zestawienie i opis oferowanego przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna. Załącznik nr 5 – Wzór umowy.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu dla Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem na potrzeby realizacji zadania „Cyfrowa Kultura Jutra” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu grantowego „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Dostawa sprzętu o parametrach wskazanych w załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Część VI – Zakup stacji roboczej do montażu materiałów audiowizualnych. Budżet: 10 000,00 zł Stacja robocza wraz z peryferiami Monitor Wszystkie sprzęty muszą być objęte gwarancją na okres minimum 24 miesięcy. Termin składania ofert 28 stycznia 2022 r. W załączeniu: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. Załącznik nr 2a – Szczegółowe zestawienie i opis oferowanego przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna. Załącznik nr 5 – Wzór umowy.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu dla Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem na potrzeby realizacji zadania „Cyfrowa Kultura Jutra” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu grantowego „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Dostawa sprzętu o parametrach wskazanych w załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Część VII – Zakup laptopa do przeprowadzania transmisji online wraz z dodatkowym Budżet: 12 000,00 zł Laptop Monitor Router mobilny LTE Dyski zewnętrzne SSD Wszystkie sprzęty muszą być objęte gwarancją na okres minimum 24 miesięcy. Termin składania ofert 28 stycznia 2022 r. W załączeniu: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. Załącznik nr 2a – Szczegółowe zestawienie i opis oferowanego przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna. Załącznik nr 5 – Wzór umowy.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu dla Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem na potrzeby realizacji zadania „Cyfrowa Kultura Jutra” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu grantowego „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Dostawa sprzętu o parametrach wskazanych w załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Część VIII – Zakup oprogramowania. Budżet: 6 000,00 zł Oprogramowanie do tworzenia i edycji filmów. Oprogramowanie do przeprowadzania transmisji audio video online. Program do tworzenia transkrypcji w materiałach wideo. Program do edycji zdjęć. Wszystkie sprzęty muszą być objęte gwarancją na okres minimum 24 miesięcy. Termin składania ofert 28 stycznia 2022 r. W załączeniu: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. Załącznik nr 2a – Szczegółowe zestawienie i opis oferowanego przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna. Załącznik nr 5 – Wzór umowy.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu dla Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem na potrzeby realizacji zadania „Cyfrowa Kultura Jutra” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu grantowego „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Dostawa sprzętu o parametrach wskazanych w załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Część IX – Zakup pętli indukcyjnej. Budżet: 25 000,00 zł Pętla indukcyjna Wszystkie sprzęty muszą być objęte gwarancją na okres minimum 24 miesięcy. Termin składania ofert 28 stycznia 2022 r. W załączeniu: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. Załącznik nr 2a – Szczegółowe zestawienie i opis oferowanego przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna. Załącznik nr 5 – Wzór umowy.
branża Energoelektryczna, Komputery, informatyka, technika biurowa, Elektronika, RTV, AGD, multimedia
podbranża urządzenia, materiały, komputery, serwery, sprzęt rtv, multimedia
kody CPV 30200000, 31500000, 31514000, 32330000, 32333000, 32333200, 32340000, 33185000, 48000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, materiały , komputery, serwery , sprzęt rtv, multimedia

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8909908 2022-05-25
godz. 08:00
URZĄD MIASTA USTROŃ Zakup urządzeń, akcesoriów i oprogramowania w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu.
8851643 2022-05-25
godz. 10:00
CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa całkowicie nowego, fabrycznie nowego, NIEużywanego sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego, oprogramowania komputerowego i licencji, na...
8890457 2022-05-25
godz. 10:00
URZĄD GMINY BUKOWSKO Dostawa wyposażenia w ramach konkursów : „ Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” oraz „Cyfrowa Gmina” Dostawa wyposażenia w ramach konkursów :„ Gr...
8868790 2022-05-27
godz. 13:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W KLECZEWIE zakup 10 zestawów komputerowych wraz \z oprogramowaniem Microsoft Office 2021 standard licencja EDU dla każdego komputera, z przeznaczeniem do klasopracowni informatycznej w Zespole Szkół Og...
8907479 2022-05-27
godz. 22:00
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. Doble LCM500 - miernik do diagnostyki ograniczników przepięć
8880832 2022-05-31
godz. 09:00
24 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4352 W GIŻYCKU DOSTAWA MATERIAŁÓW TECHNICZNYCH, NARZĘDZI, ELEKTRONARZĘDZI, OSPRZĘTU I MATERIAŁÓW DO ELEKTRYKI Numer referencyjny: 26/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa materiałów technicz...
8904972 2022-05-31
godz. 12:00
URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brożka we Włoszczowie. Długość modernizowanej (remontowanej) drogi wraz z odcinkiem bocznym wynosi 711,77mb i przebiega ...
8831729 2022-06-02
godz. 12:00
EC1 ŁÓDŹ-MIASTO KULTURY W ŁODZI Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu przechwytywania trójwymiarowych ruchów (Motion Capture) w ramach Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej Numer referencyjny: 241/CKNI/PN/2022 W ramach...
8875698 2022-06-03
godz. 10:00
URZĄD GMINY KOZŁOWO Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo Numer referencyjny: RGT.ZP.271.7.2022 Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie e-usług w ramach projektu pn. Zwiększenie dostępności e-usług ...
8789231 2022-07-21
godz. 10:00
ENERGA OPERATOR S.A. Zakup liczników zdalnego odczytu 2023 3. Tryb postępowania: Przedmiotem zamówienia jest dostawa liczników zdalnego odczytu w łącznej liczbie 471 543 szt. (220 623 szt. 1-fazowych oraz 250 92...