Zlecenie 8059371 - Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania...

   
Zamówienie 8059371 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-04-02
przedmiot zlecenia
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją
projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Wlaź Franciszek poprzez wdrożenie wyników prac BR” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MSP Przedmiotem zamówienia jest dostawa, uruchomienie i szkolenie użytkowników (gratis, na koszt dostawcy) systemu wizyjnego do nadzorowania dokładności cięcia tarcicy dębowej. Jest to system kontrolno-pomiarowy, dzięki któremu uzyskana zostanie dokładność grubości cięcia tarcicy na traku na poziomie 2/-0 mm. Ponadto system umożliwi zarządzanie magazynem tarcicy poprzez pomiar odkrycia i długości tarcicy i automatyczny zapis uzyskanych wyników w bazie danych. System jest elementem linii do produkcji desek i fryz z drewna dębowego. Założenia dla systemu Podstawowym zadaniem systemu kontrolno-pomiarowego do nadzorowania dokładności cięcia tarcicy dębowej jest bieżący monitoring grubości i prostoliniowości tarcicy wychodzącej z traka poziomego szerokotaśmowego. Kontrola powinna być prowadzona po wykonaniu przetarcia trakiem w celu uzyskania dokładności grubości cięcia i powierzchni tarcicy na poziomie odchyleń nie większych niż 0,2mm i -0mm. Odpowiednie wyposażenie wizyjne powinno być zainstalowane za maszyną tnącą. System wizyjny do kontroli grubości desek dębowych realizowany będzie za pomocą projektorów laserowych, oświetlaczy LED i kamer matrycowych, w szczególności przez: • pomiar odległości za pomocą dalmierzy laserowych - tzw. triangulacja laserowa pozwalając a na wykrywanie ubytków (różnic w grubości deski) o minimalnej powierzchni 0,3 mm, • inspekcja powierzchni polegająca na oświetleniu jej za pomocą oświetlaczy LED umieszczonych pod kątem do powierzchni deski, których światło eksponuje powierzchnie dobrze wykonane, podczas gdy obszary nie mieszczące się w zadanej tolerancji widoczne są na zdjęciach jako obszary zacienione. Ponadto system umożliwi zarządzanie magazynem tarcicy poprzez pomiar odkrycia i długości tarcicy i automatyczny zapis uzyskanych wyników w bazie danych. Pozwoli na zarządzanie surowcami, pomagając w optymalnym ich wykorzystaniu oraz generowaniu minimalnej ilości odpadów. Wykorzystanie komunikacji elektronicznej do przekazywania danych zapewni przyspieszenie i uproszczenie procesu, ale także ograniczenie np. zbędnych działań w procesie produkcyjnym. System pomoże wprowadzić oszczędności związane głównie z kosztami produkcji i zużycia surowców, poprzez bardziej efektywne ich wykorzystanie. System powinien być wyposażony w wygodny interfejs do wprowadzania ustawień i prezentacji informacji. System powinien składać się co najmniej z następujących elementów: Warstwa sprzętowa: o kamera przemysłowa o laser liniowy o oświetlacz LED o rolki enkoderowe o sterownik PLC/PC o czujnik wyzwolenia inspekcji o uchwyty i mocowania o pomiar prostoliniowości tarcicy o stanowisko operatora na hali z monitorem dotykowym o drukarka przemysłowa do drukowania etykiet o tablet/kolektor danych Warstwa programistyczna (aplikacja): o 2 szt. licencji na oprogramowanie na urządzeniach zestawu o 2 szt. licencji na oprogramowanie na komputerach klienta o rejestracja w bazie danych pomiarów odkrycia i długości tarcicy o zarządzanie stanami magazynowymi o wprowadzanie na magazyn zasobów produktów z podziałem na partie o generowanie dokumentów magazynowych pz, wz o drukowanie etykiet Okres gwarancji min. 12 miesięcy Dostawa systemu, uruchomienie, szkolenie gratis. Dokumentacja dotycząca linii do produkcji desek i fryz z drewna dębowego dostępna jest w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa, adres: Łapiguz 2K, 22-400 Zamość. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację w celu przygotowania oferty. Udostępnienie tej dokumentacji będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim wniosku Wykonawcy i uzgodnieniu terminu.
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38800000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się