Zlecenie 10623619 - Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest w trybie...

   
Zamówienie 10623619
źródło Internet
data publikacji 2024-06-14
przedmiot zlecenia
Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest w trybie zapytania ofertowego przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzie
lania przetargu, o którym mowa w art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509 - KC), z zachowaniem zasady przejrzystości, proporcjonalności oraz w sposób zapewniający zachowanie konkurencji, równe traktowanie potencjalnych wykonawców, jak również zgodnie z zasadą uzyskania najlepszych efektów zamówienia w stosunku do poniesionych nakładów, bezstronności i obiektywizmu, w związku z podpisaniem umowy nr 1614/2023/Wn50/OA-in-fn/D o dofinansowanie w formie dotacji . Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 6.4 „Zeroemisyjny transport. Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru”. Przedmiotem zamówienia jest montaż, instalacja i uruchomienie 7 ogólnodostępnych stacji ładowania

Powstaje w kontekście projektu
branża Budowlana - obiekty, Energoelektryczna, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża obiekty inne, sieci zewnętrzne, urządzenia, materiały, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 31170000, 45000000, 45100000, 45232200, 45232220, 45232221, 45310000, 45311000, 45314300, 45315300, 45316000, 45317000, 71220000, 71247000, 71248000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty inne , sieci zewnętrzne , urządzenia, materiały , maszyny i sprzęty inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10640540 2024-07-30
godz. 10:00
Małopolskie Wykonywanie przeglądów, konserwacji, badań i prób funkcjonalnych urządzeń automatyki elektroenergetycznej w PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie
10685033 2024-07-30
godz. 10:00
Śląskie Remont urządzeń małej mechanizacji typu SPITZNAS dla wydziału robót przygotowawczych w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice
10680284 2024-07-30
godz. 13:00
Pomorskie SRM/326636_15173_EK_Zakup trzech nowych pomp zatapialnych o dużej wydajności 200 m3/h wraz z szafkami sterującymi i kablami na potrzeby Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.
10684088 2024-07-31
godz. 12:00
Mazowieckie [ZAK/2024/001654] Naprawa silnika elektrycznego 75KW - WP Grodków -
10655672 2024-07-31
godz. 23:59
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest zakup samojezdnego specjalistycznego rębaka do produkcji korzeniówki wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia powinien posiadać nast...
10683055 2024-08-02
godz. 10:00
Mazowieckie Realizacja robót budowlanych w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej kontrahentów w miejscowości Krępa gm. Prażmów oraz Nadarzyn gm. Nadarzyn (R_13)
10682645 2024-08-05
godz. 09:00
Śląskie Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów złącznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfika...
10670649 2024-08-09
godz. 09:30
Śląskie Dostawa ładowarek pantografowych dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach Przedmiotem zamówienia, jest dostawa i montaż/uruchomienie pięciu kompletnych fabrycznie nowych stacji szybk...
10679368 2024-08-19
godz. 09:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, przeglądy i naprawa DROGOWYCH STACJI POGODOWYCH i ZNAKÓW ZMIENNEJ TREŚCI oraz administrowanie danymi, zbieranie danych, ich przechowywanie i udos...
10450641 2024-12-31
godz. 10:00
Łódzkie Usługi skanowanie 3D, Pomiary na maszynie CMM,