Przetarg 8372111 - Neuordnung & Kapazitätserweiterung der Haltestelle...

   
Analizuj Zamówienie 8372111 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-09-03
przedmiot ogłoszenia
Neuordnung & Kapazitätserweiterung der Haltestelle Mannheim Hauptbahnhof und Neugestaltung Willy-Brandt-Platz, Bauabschnitt I
I Gleis- und Tiefbau
Wesentlicher Bestandteil der Maßnahme ist die Haltestelle Mannheim Hauptbahnhof.Diese besteht aus 4 Bahnsteigen, davon 2 direkt an das Bahnhofsgebäude der Deutsche Bahn angrenzend und 2 weiterein der Achse Richtung Wasserturm. Es werden vier Gleise für Bahnen mit zwei kombinierten Busspurenfür die Andienung von 2 Außenbahnsteigen und 2 Mittelbahnsteigen bereitgestellt.Gemeinsam mit der Maßnahme „Neuordnung und Kapazitätserweiterung der Haltestelle Hauptbahnhof Mannheim“ wird als weiterer Bestandteil der Gesamtmaßnahme die Gleiserneuerung auf der Lindenhoframpe ausgeschrieben. Die Lindenhoframpe schließt westlich an die Gleisanlage derHaltestelle Mannheim Hauptbahnhof an.Darüber hinaus beabsichtigt die Stadt Mannheim im Zuge der Gesamtbaumaßnahme die Erneuerungdes Willy-Brandt-Platzes (Bahnhofsvorplatz).Dem entsprechend umfasst die Ausschreibung der Gesamtausschreibung nachfolgende Bestandteile:- Neuordnung und Kapazitätserweiterung der Haltestelle Hauptbahnhof Mannheim- Gleiserneuerung Lindenhoframpe- Erneuerung des Willy-Brandt-Platzes (Bahnhofsvorplatz)
branża Ciepłownictwo i gaz, Drogownictwo, Sprzątanie, Wodno - kanalizacyjna, Telekomunikacja, Telefony
podbranża instalacje przemysłowe, drogi, ulice, autostrady, obwodnice, linie kolejowe, tramwajowe, organizacja ruchu drogowego, rozbiórki, demontaże, sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne
kody CPV 45221250, 45231100, 45231110, 45231113, 45231300, 45232000, 45232451, 45233120, 45233221, 45233222, 45234111, 45234113, 45234116, 45234121, 45234126, 45234128, 45234129, 45262210, 45314310, 45316000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Niemcy
województwo realizacji
kraj organizatora Niemcy
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje przemysłowe , drogi, ulice, autostrady, obwodnice , linie kolejowe, tramwajowe , organizacja ruchu drogowego , rozbiórki, demontaże , sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8460901 2021-11-02
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBRZEGU Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1128R ul. Jana Pawła II w m. Nowa Dęba, Nr 1117R w m. Ślęzaki, Nr 1118R w m. Wola Baranowska, Nr 1090R w m. Sokolniki w zakresie budowy przejść dla pieszych ...
8456101 2021-11-03
godz. 09:00
NADLEŚNICTWO LUBSKO Bieżące utrzymanie, konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Lubsko w 2021 r. 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.Przedmiotem konserwacji jest droga gruntowa usytuowana w leśni...
8471326 2021-11-03
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w strefie płatnego parkowania w ul. Sienkiewicza na odcinku od posesji nr 10 do ul. Kochanowskiego w Poznaniu oraz usługi związane z wykonywanymi r...
8467351 2021-11-03
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W BRZEGU Budowa chodników z podziałem na części - drugie postępowanie Część 1: Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w m. Błota (etap VI) na odc. od km 0+385 dokm 0+470 o średniej szerokości 1...
8472529 2021-11-03
godz. 10:00
URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK Przebudowa ul. Żelazne Wody i ul. Armii Krajowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych" z podziałem na dwa zadania. Część 1: Zadanie nr 1 – ul. Żelazne Wody od ul. ...
8473355 2021-11-03
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU Kompleksowa rozbudowa przejść dla pieszych w Prudniku Część 1: Część 1: „Kompleksowa rozbudowa przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów na ul. Dąbrowskiego w Prudniku” Część...
8468817 2021-11-04
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Rozbudowa drogi gminnej nr 002413 F wraz z łącznikiem nr dz. 252 i dz. nr 111 (Jarogniewice).2. Zakres robót obejmuje:- wymiana nawierzchni po...
8468342 2021-11-05
godz. 10:00
ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU-PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI „Prace budowlane w Zamku w Pieskowej Skale obejmujące modernizację nawierzchni dziedzińców wraz z wymianą instalacji, budowę zbiornika ... pełna nazwa zadania w informacjach dodatkowych 1. ...
8439410 2021-11-16
godz. 09:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH W RZESZOWIE "Budowa przystanków kolejowych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie" w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025" - linia 25 Nume...
8458926 2021-11-22
godz. 09:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH W OLSZTYNIE Budowa Nowego Przystanku Nikielkowo na linii kolejowej nr 353 Realizowanego w ramach projektu pn. "Rządowy Program Budowy lub Modernizacji Przystanków Kolejowych na lata 2021-2025 Numer refe...