Przetarg 8395745 - Neubau Betriebsgebäude der Stadtwerke Erftstadt In Form...

   
Analizuj Zamówienie 8395745 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-09-15
przedmiot ogłoszenia
Neubau Betriebsgebäude der Stadtwerke Erftstadt
In Form eines europaweiten Verhandlungsverfahrens nach VOB/A - EU mit vorherigem
Teilnahmewettbewerbbeabsichtigen die Stadtwerke Erftstadt auf eigenem Grundstück am Albert-Einstein-Ring in Erftstadt einenneuen Betriebsstandort zu errichten.Ziel ist es, über einen Totalunternehmer die Planungs- und Bauleistungen für den neuen Betriebshofschlüsselfertig ausführen zu lassen. Zum Leistungsumfang des AN gehört die vollständige Planung undProjektorganisation sowie die Bauausführung des Gebäudes auf dem durch den AG bereitgestelltenGrundstück.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej, budownictwo mieszkaniowe
kody CPV 45210000, 45213150
forma przetarg inny
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Niemcy
województwo realizacji
kraj organizatora Niemcy
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , budownictwo mieszkaniowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8445294 2021-10-21
godz. 11:00
URZĄD GMINY CZERWONAK Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa cmentarza komunalnego w Czerwonaku, która obejmuje: budowę ogrodzenia terenu, rozprowadzenie instalacji elektrycznej wraz z montażem 10 lamp, instalację...
8444218 2021-10-22
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY KOSZALIN Modernizację energetyczną budynku Przedszkola nr 15 przy ul. Stanisława Staszica 11 w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej (...
8456285 2021-10-28
godz. 12:00
URZĄD GMINY MALANÓW Zadanie nr 1: Przebudowa budynku na ul. Szkolnej Zadanie nr 2: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Malanowie przy ul. Parkowej. Zadanie nr 1:Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy budynku...
8456455 2021-10-28
godz. 13:45
WIDZEWSKIE TBS SP. Z O.O. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz częścią usługową w parterze budynku,przy ulicy Przędzalnianej 101/103 w Łodzi. Przedmiotem zamówienia jest:Budowa budyn...
8467301 2021-11-02
godz. 12:00
URZĄD GMINY WIENIAWA Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków:...
8473359 2021-11-03
godz. 12:00
NOWE CENTRUM SP. Z O.O. „Wykonania robót budowlanych, wykończeniowych w pomieszczeniach biblioteki usytuowanych w Budynku Administracji Publicznej Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i OPS w Międzyzdrojac...
8474668 2021-11-05
godz. 10:00
URZĄD MIASTA SOKÓŁKA Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce wraz z zagospodarowaniem terenu 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu robót budowlanych związanyc...
8459295 2021-11-08
godz. 09:00
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH Modernizacja Sali ćwiczeń Katedry Histologii i Embriologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 18 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana po...
8442688 2021-11-08
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY ORZYSZ Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy Numer referencyjny: 5/2021/ZUK 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ko...
8453719 2021-11-12
godz. 00:00
SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO DEMBUD WYKONANIE 5-KONDYGNACYJNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM W DZIELNICY WARSZAWA - MOKOTÓW. Łączna powierzchnia całkowita 2 165 m2