Przetarg 9949567 - Nasadzenie drzew wraz z roczną pielęgnacją Przedmiotem...

   
Analizuj Zamówienie 9949567 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-19
przedmiot ogłoszenia
Nasadzenie drzew wraz z roczną pielęgnacją

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na nasadzeniu drzew wraz z
ich pielęgnacją zlokalizowanych na terenie powiatu ostrowskiego. Ww. usługa obejmuje m.in.: a) zakup i transport drzew na miejsce wykonania robót;b) wykopanie i zaprawienie dołów; c) sadzenie drzew;d) opalikowanie drzew z przymocowaniem taśmą (min. dwa paliki);e) ściółkowanie zrębkami lub korą;f) podlewanie;g) uporządkowanie miejsca wykonywania usługi;h) roczna pielęgnacja posadzonych drzew polegająca na: podlewaniu posadzonych drzew (częstotliwość i ilość użytej wody ma zapewnić nawodnienie posadzonego drzewa w sposób uniemożliwiający jego uschnięciu), nawożeniu posadzonych drzew, okopczykowanie drzew, wymiana zniszczonych palików i wiązadeł, przycięcie złamanych, chorych gałęzi. i) oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót.Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.Miejsce realizacji - Powiat Ostrowski: m. Gorzyce Wielkie - Nabyszyce - droga nr 5169P m. Baby - Wierzbno - droga nr 5323P m. Gorzyce Małe - droga nr 5326P

PZD.261.14.2023.10
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
kody CPV 77000000, 77211500, 77211600
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10109896 2023-12-04
godz. 10:00
URZĄD MIASTA CHEŁMNO 1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług kompleksowych związanych z utrzymaniem chodników schodów i rowów na terenie miasta Chełmna w latach 2024-2025”.1) Zakres I - usługa kompleks...
10110976 2023-12-05
godz. 11:00
URZĄD MIASTA ZDUŃSKA WOLA 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni, sprzątanie pasów drogowych dróg gminnych oraz utrzymanie koszy i przystanków na terenie miasta Zduńska Wola w 2024 r.2. Szczegółowy opis pr...
10101750 2023-12-05
godz. 11:00
AQUAPARK POLKOWICE REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE S.A. Kompleksowa usługa utrzymania czystości w obiekcie oraz usługa utrzymania zieleni i odśnieżania dróg, parkingów, chodników, ciągów komunikacyjnych na terenach przyległych do obiektu. Przedm...
10114745 2023-12-07
godz. 10:00
MIEJSKI ZARZĄD ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CHRZANOWIE „Ut. czystości w bud. adm. i san. na Cm. Kom. w Ch-owie wraz z pielęgnacją terenów zielonych, na terenie tar. przy ul. Kusocińskiego w Ch-owie oraz w siedzibie MZZK przy ul. Garncarskiej 4 w...
10124101 2023-12-07
godz. 12:00
URZĄD GMINY RADWANICE Sprzedaż drzew na pniu w ilości około 9,97 m3 drewna opałowego i 4 m3 drobnicy opałowej. Drzewa rosną w pasie drogi gminnej nr 494/5 obręb Radwanice gmina Radwanice.
10127016 2023-12-08
godz. 12:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Wykonanie prac związanych z wycinką drzew , wykonaniem cięć pielęgnacyjnych oraz nasadzeń zastępczych wraz zakupem pozyskanego drewna oraz uprzątnięciem terenu po wycince na terenie działani...
10126749 2023-12-11
godz. 12:00
STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI Wykonywanie usług w zakresie sprzątania budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymania zieleni na terenie obiektów Straży Miejskiej w Łodzi w 2024 r. Zgodnie z numeracją SWZ:5.1 Przedmiote...
10098554 2023-12-11
godz. 14:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA USTRONIE IV W LUBINIE koszenie terenów zielonych
10110915 2023-12-12
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY ORZYSZ Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowa...
10083109 2023-12-18
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i zakładaniem zieleni na terenach będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno w 2024 r. Numer referencyjny: Spr. 125/2023 Przedmiote...