Przetarg 7320380 - Naprawy i przeglądy samochodów, ciągników , Mercedesów...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7320380 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-06
przedmiot ogłoszenia
Naprawy i przeglądy samochodów, ciągników , Mercedesów Unimog oraz rębaków z podziałem na zadania dla Zarządu Dróg Wojew
ódzkich w Łodzi.
Numer referencyjny: DZ.342.03.2020

Zadanie nr 1 miejsce garażowania Łódź - 8 samochodów, Zadanie nr 2 RDW Bełchatów 5 samochodów, Zadanie nr 3 RDW Bełchatów 2 ciągniki, Zadanie nr 4 RDW Bełchatów, OD Koluszki i RDW Sieradz 3 Mercedesy - Unimog, Zadanie nr 5 - RDW Łowicz - 5 samochodów, Zadanie nr 6 RDW Łowicz 2 ciągniki i 2 rębaki, Zadanie nr 7 OD Koluszki - 4 samochody, Zadanie nr 8 OD Koluszki 2 ciągniki, Zadanie nr 9 RDW Poddębice - 6 samochodów i 1 rębak, Zadanie nr 10 RDW Poddębice - 2 ciągniki, Zadanie nr 11 RDW Sieradz 6 samochodów i 1 rębak, Zadanie nr 12 RDW Sieradz - 2 ciągniki, Zadanie nr 13 OD Januszewice - 3 samochody, Zadanie nr 14 - OD Przedbórz - 1 rębak, Zadanie nr 15 - OD Bełchatów - 1 rębak, Zadanie nr 16 OD Koluszki - 1 rębak, Zadanie nr 17 OD Przedbórz - 1 ciągnik, Zadanie nr 18 OD Przedbórz - 2 samochody
OPCJA : Wykonanie napraw samochodowy, ciągników, Unimogów i rębaków będących w użytkowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi i podległych mu Rejonów Dróg Wojewódzkich i Obwodów. Limity netto :
zadanie 1 11 168,60 zł
zadanie 2 5 500,00 zł
zadanie 3 3 584,50 zł
zadanie 4 9 434,50 zł
zadanie 5 6 000,00 zł
zadanie 6 5 100,00 zł
zadanie 7 4 750,00 zł
zadanie 8 7 413,90 zł
zadanie 9 7 100,00 zł
zadanie 10 7 000,00 zł
zadanie 11 7 250,00 zł
zadanie 12 7 500,00 zł
zadanie 13 3 800,00 zł
zadanie 14 737,80 zł
zadanie 15 737,80 zł
zadanie 16 737,80 zł
zadanie 17 1 800,00 zł
zadanie 18 2 950,00 zł


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: ZDW
8 samochodów

Część nr: 2 Nazwa: RDW Bełchatów
5 samochodów

Część nr: 3 Nazwa: RDW Bełchatów
2 ciągniki

Część nr: 4 Nazwa: RDW Bełchatów OD Koluszki, RDW Sieradz
3 Mercedesy Unimog

Część nr: 5 Nazwa: RDW Łowicz
5 samochodów

Część nr: 6 Nazwa: RDW Łowicz
2 ciągniki i 2 rębaki

Część nr: 7 Nazwa: OD Koluszki
4 samochody

Część nr: 8 Nazwa: OD Koluszki
2 ciągniki

Część nr: 9 Nazwa: RDW Poddębice
6 samochodów i 1 rębak

Część nr: 10 Nazwa: RDW Poddębice
2 ciągniki

Część nr: 11 Nazwa: RDW Sieradz
6 samochodów i 1 rębak

Część nr: 12 Nazwa: RDW Sieradz
2 ciągniki

Część nr: 13 Nazwa: OD Januszewice
3 samochody

Część nr: 14 Nazwa: OD Przedbórz
rębak

Część nr: 15 Nazwa: OD Bełchatów
1 rębak

Część nr: 16 Nazwa: OD Koluszki
1 rębak

Część nr: 17 Nazwa: OD Przedbórz
1 ciągnik

Część nr: 18 Nazwa: OD Przedbórz
2 samochody


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540024847-N-2020 z dnia: 2020-02-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁCZNIK
Punkt: część 5 RDW Łowicz
W ogłoszeniu jest:
Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Czas od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do przeglądu lub naprawy pojazdu 20,00
W ogłoszeniu powinno być:
Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 Czas od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do przeglądu lub naprawy pojazdu 20,00 Okres gwarancyjny na wykonane usługi 20,00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK
Punkt: część 17 OD Przedbórz
W ogłoszeniu jest:
Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 Czas od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do przeglądu lub naprawy pojazdu 20,00 Okres gwarancyjny na wykonane usługi 0,00
W ogłoszeniu powinno być:
Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 Czas od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do przeglądu lub naprawy pojazdu 20,00 Okres gwarancyjny na wykonane usługi 20,00
branża Motoryzacja, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża usługi serwisowe, przeglądy, holowanie, maszyny i sprzęty inne, maszyny i sprzęt rolniczy
kody CPV 50110000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się