Przetarg 9948647 - Nadzór inspektorski nad zadaniem pn.: „Rozbudowa sali...

   
Analizuj Zamówienie 9948647 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-19
przedmiot ogłoszenia
Nadzór inspektorski nad zadaniem pn.: „Rozbudowa sali gimnastycznej o nowe pomieszczenia sportowe oraz budowę łącznika sali gimnas
tycznej z budynkiem szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem pn.: „Rozbudowa sali gimnastycznej o nowe pomieszczenia sportowe oraz budowę łącznika sali gimnastycznej z budynkiem szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie”1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru obejmować swym zakresem będzie:a. zapewnienie pełnego zakresu czynności określonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.),

Or.272.15.2023
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71700000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10099205 2023-12-04
godz. 11:00
TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania «Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku» ZP. 26.6.2023
10097525 2023-12-04
godz. 12:30
URZĄD GMINY MICHAŁOWICE „Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni Parku w Regułach” 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokum...
10110972 2023-12-05
godz. 11:00
URZĄD MIASTA ZŁOTÓW USŁUGA W ZAKRESIE PEŁNIENIA OB. INSP. NADZORU INWEST. NAD ROB. ELEKTR. NA ZAD. PN. „BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ” ORAZ „PRZEBUDOWA BOISKA NA STADIONIE MIEJSKIM ORAZ UTWORZENIE POLA NAMIOTOWEGO Z ...
10120468 2023-12-06
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Konstruktora do obliczeń na zgłoszenie budowlane Zlecę wykonanie obliczeń konstrukcyjnych do zgłoszenia budowlanego na poszerzenie trzech otworów okiennych w domu.
10127740 2023-12-07
godz. 23:59
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Sporządzenie dokumentacji projektowej dla odprowadzenia wód deszczowych do systemu kanalizacji mie...
10121130 2023-12-07
godz. 23:59
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ELWIKO STANISŁAW DROPIK Ocena zastosowania czujnika laserowego w sterowaniu dźwigiem osobowym według załączonego schematu. Ocena ma być przeprowadzona pod kątem zgodności zastosowanego rozwiązania z normą PN-EN 81-...
10113847 2023-12-08
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejow...
10120340 2023-12-08
godz. 10:00
SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. W BYTOWIE Przedmiotem postępowania jest: 1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pt. "Przebudowa i nadbudowa nad częścią rehabilitacji budynku Przychodni" oraz przeniesienie przez Wykonawc...
10126159 2023-12-12
godz. 00:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH REJON W LUBLIŃCU Roczny przegląd budynków będących w użytkowaniu GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Lublińcu wraz z podległymi jednostkami
10121149 2023-12-18
godz. 09:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANI W BYDGOSZCZY Wykonanie: 1. Inwentaryzacji budowlanej 2. Remontu portali wejściowych 3. Wzmocnienia fundamentów budynku