Przetarg 7377259 - Montaż instalacji systemów alarmowych wraz z świadczeniem...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7377259 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-03-10
przedmiot ogłoszenia
Montaż instalacji systemów alarmowych wraz z świadczeniem usługi ochrony budynków należących do PGW Wody Polskie Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, w podziale na 2 części Numer referencyjny: WA.ROZ.281.16.2020
Część 1: Ochrona budynku Obiektu hydrotechnicznego w Płocku ul. Rybaki 2a, 09-401 Płock, oraz ochrona 8 pompowni wraz z montażem 9 systemów alarmowych.Zamawiający wymaga w ramach każdej części, aby wykonawca świadczył usługę dozoru mienia Zamawiającego składającego się z budynków i urządzeń, ich pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach wraz z przyległym terenem we wskazanych poniżej lokalizacjach. Wymagany zakup i montaż systemów alarmowych z powiadomieniem na telefon, składający się z centrali alarmu, czujek antywłamaniowych oraz syreny alarmowej. Usługa ochrony będzie świadczona przez Wykonawcę w zakresie ochrony mienia, spełniającego wymogi określone w ustawie z 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2142). Przez ochronę mienia należy rozumieć działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkód z wyżej określonych przyczyn.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia poprzez całodobowy monitoring antywłamaniowy budynku w Płocku, ul. Rybaki 2a oraz w budynkach pompowni, w szczególności:• odbiór sygnałów alarmowych generowanych z obiektów z możliwością interwencji patrolu,• zakup i montaż instalacji alarmowej na poszczególnych obiektach:— 9 szt. systemu alarmu antywłamaniowego z możliwością powiadomienia na telefon— 37 szt. czujki antywłamaniowe.• bieżące sprawdzanie, czy czujki systemów i kamery nie są zasłonięte,• kontrola antywłamaniowa, niezwłoczne zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i usterek zauważonych w budynku, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi i mienia,• raz w roku przegląd systemu alarmowego (w ramach przeglądu rocznego) oraz protokolarne przekazanie do Zamawiającego ustaleń, jednak nie później niż do dnia 30 września.Grupy interwencyjne (każda minimum 2 osoby).Czas reakcji grupy interwencyjnej (pojawienie się na miejscu zdarzenia) jest natychmiastowy po otrzymaniu zgłoszenia – nie dłuższy niż 20 minut.Do zadań podstawowych należy:— przerwanie działalności przestępczej (włamania, napady),— podjęcie w miarę możliwości działa celem ujęcia sprawców,— zabezpieczenie terenu do czasu przybycia właściciela lub osoby upoważnionej oraz Policji.Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia czasu przybycia grupy interwencyjnej po zgłoszeniu próbnym 1 raz pół roku.
Część 2: Ochrona budynku Nadzoru Wodnego w Wyszogrodzie ul. Wiślana 8, 09-450 Wyszogród, oraz ochrona 7 pompowni wraz z montażem 6 systemów alarmowych.Zamawiający wymaga w ramach każdej części, aby wykonawca świadczył usługę dozoru mienia Zamawiającego składającego się z budynków i urządzeń, ich pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach wraz z przyległym terenem we wskazanych poniżej lokalizacjach. Wymagany zakup i montaż systemów alarmowych z powiadomieniem na telefon, składający się z centrali alarmu, czujek antywłamaniowych oraz syreny alarmowej. Usługa ochrony będzie świadczona przez Wykonawcę w zakresie ochrony mienia, spełniającego wymogi określone w ustawie z 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2142). Przez ochronę mienia należy rozumieć działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkód z wyżej określonych przyczyn.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia poprzez całodobowy monitoring antywłamaniowy budynku w Wyszogrodzie, ul. Wiślana 8 oraz w budynkach pompowni, w szczególności:• odbiór sygnałów alarmowych generowanych z obiektów z możliwością interwencji patrolu,• zakup i montaż instalacji alarmowej na poszczególnych obiektach:— 6 szt. systemu alarmu antywłamaniowego z możliwością powiadomienia na telefon— 30 szt. czujki antywłamaniowe.• bieżące sprawdzanie, czy czujki systemów i kamery nie są zasłonięte,• kontrola antywłamaniowa, niezwłoczne zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i usterek zauważonych w budynku, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi i mienia,• raz w roku przegląd systemu alarmowego (w ramach przeglądu rocznego) oraz protokolarne przekazanie do Zamawiającego ustaleń, jednak nie później niż do dnia 30 września.Grupy interwencyjne (każda minimum 2 osoby).Czas reakcji grupy interwencyjnej (pojawienie się na miejscu zdarzenia) jest natychmiastowy po otrzymaniu zgłoszenia – nie dłuższy niż 20 minut.Do zadań podstawowych należy:— przerwanie działalności przestępczej (włamania, napady),— podjęcie w miarę możliwości działa celem ujęcia sprawców,— zabezpieczenie terenu do czasu przybycia właściciela lub osoby upoważnionej oraz Policji.Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia czasu przybycia grupy interwencyjnej po zgłoszeniu próbnym 1 raz pół roku.
branża Ochrona
podbranża instalacje, ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się