Przetarg 8621315 - Monitorowanie badania klinicznego INFERRCT dla Instytutu...

   
Analizuj Zamówienie 8621315 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-12-22
przedmiot ogłoszenia
Monitorowanie badania klinicznego INFERRCT dla Instytutu Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Numer referencyjny:
AZP-260-PN-73/21
Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad kompleksową realizacją badania klinicznego i monitorowanie NIEkomercyjnego badania klinicznego „Wpływ dożylnego leczenia karboksymaltozą żelazową na śmiertelność i chorobowość z przyczyn sercowo-naczyniowych, oraz na jakość życia pacjentów z zawałem serca i towarzyszącym NIEdoborem żelaza”(akronim: INFERRCT) dla Instytutu Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zamówienie realizowane w ramach projektu finansowanego przez Agencję Badań Medycznych pn. „Wpływ dożylnego leczenia karboksymaltozą żelazową na śmiertelność i chorobowość z przyczyn sercowo-naczyniowych, oraz na jakość życia pacjentów z zawałem serca i towarzyszącym NIEdoborem żelaza”, nr umowy 2019/ABM/01/00081.
Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad kompleksową realizacją badania klinicznego i monitorowanie niekomercyjnego badania klinicznego „Wpływ dożylnego leczenia karboksymaltozą żelazową na śmiertelność i chorobowość z przyczyn sercowo-naczyniowych, oraz na jakość życia pacjentów z zawałem serca i towarzyszącym niedoborem żelaza”(akronim: INFERRCT) dla Instytutu Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zamówienie realizowane w ramach projektu finansowanego przez Agencję Badań Medycznych pn. „Wpływ dożylnego leczenia karboksymaltozą żelazową na śmiertelność i chorobowość z przyczyn sercowo-naczyniowych, oraz na jakość życia pacjentów z zawałem serca i towarzyszącym niedoborem żelaza”, nr umowy 2019/ABM/01/00081.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Kosztorysie szczegółowym (załącznik nr 2 do SWZ) i Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ). Zamawiający wymaga, by usługi spełniały wymogi zawarte w Kosztorysie szczegółowym i Opisie przedmiotu zamówienia. Opis badania wpływu dożylnego leczenia karboksymaltozą żelazową na śmiertelność i chorobowość z przyczyn sercowo-naczyniowych, oraz na jakość życia pacjentów z zawałem serca i towarzyszącym niedoborem żelaza INFERRCT został przedstawiony w Skróconym opisie projektu INFERRECT (załącznik nr 4 do SWZ).

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 011-024838 z dnia 2022-01-17:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 18/01/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 08/02/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 17/04/2022
Powinno być:
Data: 08/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/01/2022
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 08/02/2022
Czas lokalny: 09:15
branża Medyczna, Laboratoria
podbranża usługi medyczne, usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi medyczne , usługi laboratoryjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8918638 2022-06-09
godz. 16:00
WIELKOPOLSKI OW NFZ ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA zakres podstawowy: ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM na obszarze powiatu: 3029 WOLSZTYŃSKI
8918284 2022-06-09
godz. 16:00
WIELKOPOLSKI OW NFZ ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA zakres podstawowy: ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM na obszarze powiatu: 3023 SŁUPECKI
8935006 2022-06-10
godz. 10:30
SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JAŚLE Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia świadczeń lekarskich w: Oddziale Położniczo-Ginekologicznym wraz z nadzorem ogólnolekarskim nad Oddziałem Otolaryngologicznym i Oto...
8920205 2022-06-10
godz. 12:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań bakteriologicznych.
8930464 2022-06-10
godz. 13:00
107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: a) Oddziale Chirurgii Ogólnej; II. Pełnienie dyżurów medycznych stacjonarnych przez lekarzy w: a) Oddziale Chirurgii Ogólnej; III. Udzieleni...
8938042 2022-06-10
godz. 14:00
SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II S.A. W POLANICY ZDROJU Sprawowanie kierownictwa Oddziałem w powiązaniu z wykonywaniem czynności i procedur lekarskich w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów k...
8937145 2022-06-10
godz. 14:35
SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Udzielanie świadczeń zdrowotnych (również w stanach nadzwyczajnych z wyłączeniem sytuacji określonych w aktach prawnych wyższego rzędu) polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdr...
8911546 2022-06-17
godz. 12:00
KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIE Udzielanie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy z zakresu urologii
8896703 2022-06-21
godz. 10:00
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU „Świadczenie usług zdrowotnych w formie abonamentu medycznego dla pracowników Spółki finansowanych przez pracodawcę oraz świadczenie usług zdrowotnych w formie abonamentu medycznego dla czło...
8587490 2022-11-10
godz. 00:00
KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W BYDGOSZCZY SOK (ZAKRESY KOC II/III, DOK, KO-CZR), w następujących zakresach: KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMIROZWOJU (KO-CZR) na obszarze województwa: KUJAWSKO-POMORSKIE