Przetarg 7888671 - Monitoring wizyjny miasta Góra Kalwaria Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7888671 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-21
przedmiot ogłoszenia
Monitoring wizyjny miasta Góra Kalwaria
Numer referencyjny: ZAP.271.31.2020.ASK

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncep
cji, dostawy, montażu i dokumentacji powykonawczej Systemu Monitoringu wizyjnego miasta i gminy Góra Kalwaria oraz świadczenia usługi wsparcia technicznego i stałej konserwacji w okresie 12 miesięcy od daty końcowego odbioru.
Zamawiający wymaga aby System Monitoringu wizyjnego miasta i gminy Góra Kalwaria, obejmował obszar monitorowania kamerami stałopozycyjnymi (kamery stacjonarne) i kamerami szybkoobrotowymi (kamery obrotowe) następujących lokalizacji:
1) Rondo na skrzyżowaniu ulic Aleja Wyzwolenia, Dominikańska, Grójecka (słup Nr 138)
2) Plac zabaw przy ul. Dominikańskiej (zasilanie i światłowód doprowadzone do słupa Nr 133’)
3) Skrzyżowanie ulic Dominikańskiej i Saperów (słup Nr 130)
4) Skrzyżowanie ulic Dominikańskiej i Białka (słup Nr 119)
5) Skrzyżowanie ulic Pijarskiej, Dominikańskiej, Kalwaryjskiej (słup Nr 106 i 107)
6) Skrzyżowanie ulic Pijarskiej i Wierzbowskiego (słup Nr 117)
7) Skrzyżowanie ulic Pijarskiej i Szpitalnej (słup Nr 130’ i 131’)
8) Skrzyżowanie ulic Pijarskiej i Wyszyńskiego (słup Nr 136 i 138)
9) Skrzyżowanie ulic Pijarskiej i Grota Roweckiego (słup Nr 145)
10) Teren skwerku przy ul. Dominikańskiej
11) Teren skwerku pomiędzy ul. 3 Maja i ul. Piłsudskiego
12) Teren Placu Piłsudskiego i placu zabaw na terenie ZOPO
13) Teren ul. Księdza Sajny przy OSP
14) Teren skarpy wiślanej za ZSO
15) Teren ul. Białka przy Przychodni Rejonowej SPZOZ
16) Teren ulicy Kalwaryjskiej przy Szkole Podstawowej
17) Teren targowiska gminnego przy ulicy Mariańskiej
18) Teren Kompleksu Basenowego od ulicy Fryderyka Chopina
19) Skrzyżowanie ulicy Pijarskiej i Skierniewickiej
20) Teren ulicy Budowlanych przy Zespole Szkół Zawodowych
21) Teren wokół szkoły i przejścia dla pieszych w miejscowości Brześce

zgodnie z opisanymi poniżej wytycznymi Zamawiającego oraz ułożenia światłowodu do przedmiotowych lokalizacji (z wyłączeniem lokalizacji w których Zamawiający posiada już instalację światłowodową oraz kamer w miejscowości Brześce), sygnału wizyjnego z kamer do centrum monitoringu wizyjnego w siedzibie Straży Miejskiej w Górze Kalwarii oraz podłączenie kamer do stanowiska obserwacyjnego w Komisariacie Policji w Górze Kalwarii. Wybór dokładnej lokalizacji kamer zostanie dokonany na etapie realizacji zadania. Wykonawca przed przystąpieniem do montażu systemu monitoringu przedstawi Zamawiającemu do akceptacji koncepcję instalacji systemu zawierającą minimum dokładną lokalizację układanych światłowodów, dokładną lokalizację kamer, zakres pola widzenia kamer, sposób ich zasilenia, sposób doprowadzenia sygnału wizyjnego, karty katalogowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty na przewidziane do instalacji urządzenia i materiały.
branża Ochrona
podbranża instalacje
kody CPV 32323500
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się